Blog

Nová doba přináší nové formy podnikání a práce

Rok 2021 je rokem příležitostí, a proto jsme pro vás shromáždili tipy, které vám pomohou je vidět

Jak na udržitelné podnikání v malé firmě

Nepředvídané události minulého roku postavily většinu firem v celém světe nad propast

Jak ušetřit na udržitelnosti

Investice času i financí do společenské odpovědnosti a firemní udržitelnosti je často vnímána jako „něco navíc“, bohulibá činnost, nebo PR s nejistými výsledky.

6+1 způsob, jak pomůže udržitelnost překonat krizi a vytvořit odolnější firmu

Mnoho firem dnes hledá recept na překonání ekonomické krize, která doprovází pandemii koronaviru.

Zaměstnanci nemohou do práce a musíte být online? Udělejte z toho výhodu

Koronavirus a karanténa donutily mnohé firmy přejít na home office a online komunikaci. Jak obrátit krizi v příležitost, a svou firmu inovovat? O tom píšeme v prvním díle našeho Průvodce pro firmy dobou po koronaviru. 

Jak bude vypadat úspěšná firma po roce 2020

Firmy se v krizi soustředí na naplnění potřeb společnosti. Tento rys bude pokračovat i dále a úspěšné podniky se přizpůsobí.

Krátkodobý zisk vs. udržitelná firma aneb co je v zájmu vedení firmy?

Často se říká, že “firmy nemohou být udržitelné, protože sledují pouze svůj krátkodobý zisk. Až budou sledovat také něco jiného než zisky, mohou se teprve stát udržitelnými.”

Jak souvisí společenská odpovědnost s firemní kulturou?

Velmi zásadně. Obecně lze říci, že společenská odpovědnost ve firmách začíná právě prací na zkvalitnění firemní kultury

V čem spočívá revize udržitelnosti neboli zelený audit?

Revize udržitelnosti je první krok, který firma vykoná ve chvíli, kdy se rozhodne “udělat něco” pro svou udržitelnost. Získá tak informace o svých dopadech, silných stránkách, tématech pro zlepšování, a jak si vede v porovnání s ostatními firmami. 

Cíle udržitelného rozvoje ve vaší firmě

V roce 2017 definovala Organizace spojených národů 17 Cílů udržitelného rozvoje, ke kterým by naše společnost měla směřovat.

5 příznaků udržitelné firmy

 Kdejaká firma se dnes považuje za zelenou, udržitelnou, společensky odpovědnou, ekologickou nebo environmentálně uvědomělou.

Co je to Společenská odpovědnost firem a jak se liší od udržitelnosti?

  CSR je anglická zkratka pro Corporate social responsibility, neboli v češtině – společenská odpovědnost firem.