Přinášíme ucelený kurz pro stále žádanější profesi manažera udržitelnosti

autor: | 8. 01. 2024 | Blog

Kategorie: Blog
Témata:

Na trhu práce chybí manažeři udržitelnosti, po kterých je stále větší poptávka kvůli novým povinnostem v oblasti ESG. V Česku vznikl komplexní certifikovaný kurz, který se na vzdělávání v oblasti udržitelnosti zaměřuje.

Od roku 2025 se významně rozšíří okruh podniků s povinností vydávat takzvaný ESG report, jinými slovy report udržitelnosti. Na trhu však chybí manažeři s potřebným vzděláním a zkušenostmi, kteří by podnikům pomohli tímto komplikovaným a časově náročným procesem projít. Poptávka po těchto specialistech roste několik posledních let a bude dál sílit. V oblasti firemní udržitelnosti tak vzniká úplně nový obor a prostor pro zajímavou kariéru, která může pomoci zlepšit svět.

Kariéru v udržitelnosti pomůže nastartovat kvalitní vzdělání i kontakty mezi odborníky z oboru. Obojí umožní Green Business Academy, jedna z prvních vzdělávacích organizací pro manažery v České republice se zaměřením na udržitelnost. Ukazuje praktická řešení environmentálních problémů vyplývajících z každodenní agendy firem a jejich činností. Přináší ucelený pohled na danou problematiku a relevantní praktické znalosti v oblasti udržitelnosti a pozitivních dopadů společenských a environmentálních změn.

Během 180hodinového kurzu, který trvá šest měsíců, se studenti seznámí s různými aspekty udržitelnosti prostřednictvím 20 studijních bloků v 5 modulech. Jeden modul je určen pro studium v jednom měsíci, což znamená, že jeden studijní blok se v průměru absolvuje za jeden týden. Kurz se skládá z on-line části a osobních konzultací a je zakončen závěrečnou zkouškou. Během semestrálního studia se v rámci exkurzí účastníci podívají také do firem, kde udržitelné strategie již mají své pevné místo a úspěšně transformují fungování celé firmy.

Velkou výhodou kurzu je jeho časová flexibilita. Je tedy vhodný i pro vytížené manažery, protože on-line část mohou plnit podle svých časových možností a tempa. „Kurz mě velmi pomohl v tom, na jak velkém hřišti si v rámci udržitelnosti hrajeme. Bylo skvělé, že jsem mohla ve svém vlastním tempu projít všechny části a získala další zdroje pro samostudium,” říká jedna z absolventek Irena Kolafa.

Lektoři on-line i osobně

Na kurzu se podílejí přední odborníci na udržitelnost i ti, kteří ji přímo ve firmách řeší. Jde o špičky v oboru, mezi nimi například Soňa Klepek Jonášová, Julian Toth, Dan Heuer, Vojtěch Pilnáček a řada dalších. Jejich medailonky naleznete zde.

Někteří lektoři budou účastníkům kurzu k dispozici také při osobních konzultacích, jejichž absolvování je jednou z podmínek pro splnění kurzu. Účastníci tak budou mít jedinečnou možnost získat odborné i praktické rady od profesionálů, kteří se udržitelností zabývají už několik let a pomáhají toto téma v Česku prosazovat.

Kurz začíná 12. února a pro ty, kteří se registrují do 21. ledna, platí zvýhodněná cena 29 900 Kč bez DPH, což z tohoto kurzu dělá cenově dostupnou cestu ke kvalitnímu vzdělání a získání užitečných kontaktů a zapojení do komunity lidí, kteří se v Česku udržitelností zabývají.

Na projektu se podílí maďarská pobočka německé organizace Green Brands, která zajišťuje certifikaci, a česká konzultační společnost Fair Venture, jež se podílela na zajištění lektorů a obsahové části a je garantem kvality a vysoké odbornosti.

Green Brands je mezinárodní certifikační organizace, která oceňuje značky a firmy za udržitelnost a odpovědnost k životnímu prostředí. Pečeť kvality, kterou udílí, Evropská unie uznává jako kategorii prokazující ekologickou udržitelnost.

Téma firemní udržitelnosti se v posledních letech výrazně posunulo. Už nejde jen o společenskou odpovědnost, kterou firmy dříve řešily v rámci CSR. S reportovací směrnicí pod zkratkou CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), jež vstoupila v platnost letos v lednu, se tato problematika stala mnohem složitější a komplexnější a firmy se v budoucnu neobejdou bez odborníků, kteří jim pomohou zvládnout nové legislativní požadavky EU v oblasti udržitelnosti.

Zjistěte, jak podnikat udržitelně