Zaměstnanci a ESG: Vánoce jsou období zaměřené na wellbeing i zhodnocení roku

autor: | 12. 12. 2023 | Blog

Kategorie: Blog
Témata:

Vánoce jsou ve firmách časem večírků, rekapitulace roku se zaměstnanci nebo vybírání zbytků dovolené. V tomto období se více než kdy jindy dotýkáme témat wellbeingu. I spokojenost lidí v podniku je součástí ESG.

Wellbeing, tedy to, jak jsou zaměstnanci spokojeni na svém pracovišti, je stále důležitějším tématem jak pro ně samotné, tak pro firmy, tedy zaměstnavatele. Jedním z důvodů je větší tlak na udržitelnost a reportování ESG, kde sociální oblast schovaná pod písmenem S (social) tvoří důležitou část firemní odpovědnosti.

Pocit spokojenosti zaměstnance nepramení jen z výše výplaty. Ta je samozřejmě důležitá, protože pocit nedostatečného finančního ohodnocení jiné benefity nenahradí, pocit spokojenosti ve firmě však pramení také z dobrého pracovního prostředí. To mohou společnosti tvořit řadou aktivit od podpory dobrých mezilidských vztahů, přes vzdělávání, školení až po teambuildingy a další benefity.

Velkým tématem posledních let je z pohledu péče o zaměstnance work-life balance, tedy vyváženost mezi osobním a pracovním životem. Jeho správné nastavení je jedním ze způsobů, jak si firma může udržet kvalitní a spokojené lidi. Ať už jde o možnost pracovat z domova, možnost zkráceného či sdíleného úvazku či zřízení firemní školky.

Jak reportovat o vztahu k zaměstnancům

Firmy by si měly průběžně zjišťovat, jak zaměstnanci nabízené benefity hodnotí a jestli je skutečně využívají. A pokud zjistí, že jsou špatně nastavené, měly by je revidovat a nabídnout takové, které budou lidem ve firmě více k užitku. Stejně tak je potřeba zjišťovat spokojenost zaměstnanců obecně. Nejen z pohledu benefitů. Firmy proto musí se zaměstnanci průběžně komunikovat, všímat si případných dopadů své činnosti na zaměstnance a řešit je.

Komunikace se zaměstnanci o jejich spokojenosti ve firmě by měla být součástí takzvaného stakeholder dialogu. Pokud firma narazí na nějaké významné dopady na zaměstnance, například úrazy na pracovišti, dlouhá pracovní doba, stížnosti na diskriminaci, špatné hodnocení wellbeingu, měla by nastavit takové strategie, politiky a cíle, které pomohou eliminovat tyto dopady a v reportu udržitelnosti informovat o tom, jaké konkrétní kroky v tomto směru udělala.

Kromě toho mají společnosti k dispozici řadu metrik, které v rámci reportování transparentně zveřejňují, jako je diverzita zaměstnanců, přiměřenost mezd, gender paygap (rozdíl platů mužů a žen), BOZP (bezpečnost práce), zaměstnávání zdravotně postižených, informace o rozvoji zaměstnanců, atd. Pro každou tuto oblast jsou konkrétní metriky, které firma o svých zaměstnancích zveřejňuje. Pokud je to relevantní, ukazuje také rozdělení na zaměstnance v jednotlivých zemích nebo provozech.

Péče o zaměstnance se vyplácí

Reportování sociálního aspektu spojeného se zaměstnanci může být jednodušší než například v případě biodivezity, kdy firma musí přicházet s novými iniciativami a řešeními. V případě zaměstnanců jde zpravidla spíše o sesbírání dat o tom, co už firma v této oblasti dělá, a o jejich zpracování do správné struktury. Pokud se v průběhu sběru dat zjistí, že chybí nějaká politika nebo cíl, je nasnadě je vypracovat a zaměstnaneckou situaci opět o něco zlepšit.

Ač s reportováním udržitelnosti přichází administrativní práce navíc, finální data mohou poskytnout řadu užitečných informací. Péče o spokojenost zaměstnanců se dlouhodobě vyplácí a pozitivně se podepisuje i na finančním zdraví společnosti.

Z pohledu sociální odpovědnosti firem se kromě chování k zaměstnancům posuzuje také dopad na komunity, ve kterých firmy působí a ke spotřebitelům, kteří kupují produkty firmy či využívají její služby. Společnosti, na které se vztahuje směrnice o nefinančním reportingu pod zkratkou CSRD, budou od její účinnosti v roce 2024 povinny zveřejňovat zprávu o udržitelnosti. Reporting bude podléhat společným evropským standardům pod zradou ESRS. Ty vycházejí z požadavků směrnice, která říká, že firmy musejí zveřejnit informace o dopadu jejich činnosti na životní prostředí a společnost a jak to může ovlivnit jejich budoucí výkon.

 

Zjistěte, jak podnikat udržitelně