Týká se nás ESG, když jsme v holdingu? Firmy řeší, jestli musejí reportovat

autor: | 15. 05. 2024 | Blog, Reporting, Udržitelná firma

Firmy budou muset povinně reportovat o tom, jak jsou udržitelné. Určí jim to směrnice EU pod zkratkou CSRD. Přinášíme přehled, kterých podniků a za jakých podmínek se povinnost dotkne.

Směrnice CSRD firmám ukládá povinnost reportovat ESG data podle následujících kritérií.

  1. Jsou její cenné papíry obchodované na burze, vyjma mikro společností
  2. Splňuje alespoň dvě ze tří následujících kritérií:

– má minimálně 250 zaměstnanců,
– má roční obrat nad 1 240 milionů Kč (50 milionů Euro)
– má bilanční sumu více než 620 milionů Kč (25 miliónů Euro)

 

Od kdy povinnost reportovat platí

Směrnice je účinná od roku 2024. Od tohoto roku mají povinnost reportovat jen ty největší korporace, které už od roku 2018 musejí zveřejňovat nefinanční report podle dřívější směrnice NFRD. Tyto společnosti zveřejní report za letošní rok v roce 2025.

Od roku 2025 platí reportování pro všechny velké společnosti, které splňují alespoň dvě ze tří kritérií uvedených výše. Tyto společnosti vydají report v roce 2026.

Od roku 2026 (s vydáním reportu v roce 2027) platí povinnost pro kótované malé a střední společnosti s možnou výjimkou na dva roky.

Od roku 2028 (s vydáním reportu v roce 2029) platí povinnost pro mimoevropské skupiny. Jde o firmy s čistým obratem 150 milionů eur a více a s alespoň jednou dceřinou společností nebo pobočkou v EU.

Firmy budou reportovat podle jednotných EU standardů pro ESG reporting. Standardy pokrývají strategické informace a 10 tematických oblastí včetně klimatu, znečištění, vodních zdrojů, biodiverzity nebo cirkulární ekonomiky.

 

Co když situace není úplně jasná

Na první pohled se zdají kritéria nekomplikovaná. Přesto jsme se ve Fair Venture už několikrát setkali s tím, že si firmy v určitých situacích neví rady. Jeden příklad za všechny: Posuzuje se velikost firmy za holding firem, nebo za každou firmu v holdingu zvlášť?

Směrnice CSRD uvádí, že povinnost budou mít velké firmy anebo skupiny firem. To znamená, že skupina malých firem, které spadají pod jednu matku, se hodnotí dohromady.

Lze k tomu dospět jednoduše dle pravidla finanční konsolidace. Reportuje vždy mateřská společnost, která konsoliduje finanční výsledky svých dcer. Pokud tedy holding konsoliduje a přesahuje stanovená kritéria, tak reportovat musí na úrovni holdingu. Pokud z nějakého důvodu nekonsoliduje a nepřesahuje tak žádná kritéria, tak pro ni není reporting povinný.

Nevíte-li, jestli se reportovací povinnost týká i Vaší firmy, můžete to zjistit jednoduše a zdarma. Vyšlo vám, že report potřebujete? Rádi Vám představíme, co proces ESG reportingu obnáší, a jak Vás na něj můžeme připravit.

 

Data jsou základ

EGS reporting klade na firmy nové povinnosti, zejména na znalost dat. Vědět, jakou má společnost spotřebu vody, kolik produkuje odpadů nebo jaká je její uhlíková stopa ji může na konci celého procesu dovést k úsporám a větší efektivitě. Předchází tomu ale období sběru informací, což je proces minimálně na několik měsíců. Je proto dobré začít ESG report řešit s předstihem. Nechávat vše na poslední chvíli se nevyplatí ať už s ohledem na kvalitu výstupu nebo kapacitu zaměstnanců.

Legislativa navíc není jediný důvod, proč by se firma o svůj dopad na životní prostředí a společnost měla starat. Stále častěji se o udržitelnost svých obchodních partnerů zajímají velké společnosti nebo zákazníci a v řadě případů je dodání ESG dat podmínkou pro další spolupráci. Například mobilní operátor Vodafone přikládá 20 % hodnocení zakázky právě faktorům ESG.

Firmy se tak dostávají do situace, kdy je pro ně ESG životně důležité. Podle našich zkušeností řeší požadavky na ESG nejen velké společnosti, ale také daleko menší podniky, na které tlačí jejich velký odběratel. Ten si musí ohlídat, jak jsou na tom s udržitelností jeho dodavatelé.

ESG agenda firmy systematicky hodnotí z pohledu environmentálního, sociálního a správy řízení. Dobrovolnická činnost podniků schovaná dříve pod zkratkou CSR už dnes nestačí. Šlo sice o bohulibé aktivity, díky nimž se však zřídka dařilo dosahovat zásadních změn ve firmě a řešit klíčové problémy. Právě to má změnit agenda ESG založená na datech, díky nimž budou pokroky firem v této oblasti měřitelné. Bez jejich znalosti jde totiž pokrok v udržitelnosti měřit jen těžko.

Sběr ESG dat, nastavení strategie udržitelnosti a tvorba ESG reportu je právě to, čemu se ve Fair Venture dnes a denně věnujeme. Díky letité zkušenosti Vám můžeme poradit, jakým směrem se vydat a čemu se raději vyhnout tak, aby pro vás celý proces byl dobře zvládnutelný a měl co největší přínos pro celou firmu.

 

Zjistěte, jak podnikat udržitelně