Měníme byznys i myšlení podle principů udržitelnosti

Udržitelnost je příležitost pro růst a stabilitu. Schopnost vyhovět potřebám zákazníků, naslouchat zaměstnancům, vyhovět požadavkům legislativy ve vztahu k udržitelnosti, se stane konkurenční výhodou. Projeví se pozitivně na vnímání vaší společnosti či lepšímu přístupu k financování.

Naše služby

Analýza

Analýza dopadů | Analýza rizik

Strategie udržitelnosti

Nastavení cílů a strategie jejich dosažení

ESG Reporting

Report udržitelnosti dle metodiky

Komunikace

Interní komunikace | Vzdělávání

Vzdělávání

Koučink | Workshopy | Školení | Konzultace | CSM – Certifikovaný vzdělávací program

Pomoc k udržitelné firmě

Důvěřují nám

Zjistěte, jak podnikat udržitelně