Měníme byznys i myšlení podle principů udržitelnosti

Udržitelnost je příležitost pro růst a stabilitu. Schopnost vyhovět potřebám zákazníků, naslouchat zaměstnancům, vyhovět požadavkům legislativy ve vztahu k udržitelnosti, se stane konkurenční výhodou. Projeví se pozitivně na vnímání vaší společnosti či lepšímu přístupu k financování.

Naše služby

Analýza

Analýza dopadů | Analýza rizik

Strategie udržitelnosti

Nastavení cílů a strategie jejich dosažení

ESG Reporting

Report udržitelnosti dle metodiky

Komunikace

Interní & externí komunikace

Vzdělávání

Kurzy | Workshopy | Školení

Pomoc k udržitelné firmě

Nabídka kurzů a školení​

Kurz pro ESG manažery

1 celodenní workshop + 3 půldenní praktické lekce​

Workshop pro manažery zapojené do ESG projektů

Celodenní workshop​

Seminář - Úvod do ESG

Půldenní seminář pro zaměstnance​

Důvěřují nám

Zjistěte, jak podnikat udržitelně