Měníme byznys i myšlení podle principů udržitelnosti

Udržitelnost je příležitost pro růst a stabilitu. Schopnost vyhovět potřebám zákazníků, naslouchat zaměstnancům, vyhovět požadavkům legislativy ve vztahu k udržitelnosti, se stane konkurenční výhodou. Projeví se pozitivně na vnímání vaší společnosti či lepšímu přístupu k financování.

Naše služby

Analýza

Analýza dopadů | Analýza rizik

Strategie udržitelnosti

Nastavení cílů a strategie jejich dosažení

ESG Reporting

Report udržitelnosti dle metodiky

Komunikace

Interní & externí komunikace

Vzdělávání

Kurzy | Workshopy | Školení

Pomoc k udržitelné firmě

Nabídka kurzů a školení​

Specialized Sustainability Manager (SSM)

E-learning zaměřený na specifika ESG v různých průmyslových odvětvích

Pokračování kurzu CSM

Certified Sustainability Manager (CSM)

E-learningový kurz pro ESG manažery. Obecné vzdělávání v oblasti udržitelného podnikání.

Workshopy a semináře „na míru“

Téma ESG a firemní udržitelnost pro pracovní týmy a manažery

Důvěřují nám

Zjistěte, jak podnikat udržitelně