ESG není převlečené CSR. Proč je to dobře a v čem je rozdíl?

autor: | 9. 04. 2024 | Blog, Fair Venture, Společenská odpovědnost, Udržitelná firma

Témata:

Dobrovolnická činnost podniků schovaná pod zkratkou CSR už dnes nestačí. Vystřídala ji agenda pod písmeny ESG, která firmy hodnotí systematicky z pohledu environmentálního, sociálního a správy řízení. To jsou informace, které dnes zajímají obchodníky i investory.

Firmy v minulosti prezentovaly svoji odpovědnost různými formami bohulibých aktivit. Vžil se pro to pojem Corporate social responsibility (CSR). Společnosti podporovaly a ukazovaly aktivity, které přispívaly k obecnému dobru, jako například podpora ohrožených skupin obyvatel. Došlo to až k „proslulým“ projektům jako přenášení žabiček přes silnice nebo natírání plotů v domovech důchodců. To je vše hezké a je dobře, když se zaměstnanci angažují. Zřídka kdy se však dařilo dosahovat v rámci CSR zásadnějších změn ve firmě a řešit klíčové problémy.

S nástupem udržitelného rozvoje a jeho konkretizací ve formě uhlíkové neutrality do roku 2050 v EU se o toto téma začali zajímat také investoři. Chtěli si být jisti, že podniky, do kterých investují, nemají nějaká skrytá rizika spojená s udržitelností, která by snížila důvěryhodnost a tím i hodnotu firmy – například, že nakupují materiály, které vyrábějí děti, přispívají ke kácení pralesů, jejich výrobky jsou škodlivé pro spotřebitele atd.

Proto investoři začali posuzovat dopady a rizika firmy spojené s životním prostředím (E), společností (S) a jejich chování na trhu (G) a po firmách začali vyžadovat tyto relevantní informace. Bez znalosti tvrdých dat lze totiž jen těžko zanalyzovat, jak na tom firma s udržitelností skutečně je. Stejně tak se bez nich nedá řídit přechod na bezuhlíkovou ekonomiku, který si EU do roku 2050 vytkla.

 

ESG není jen pokračovatelem CSR

Ač se tedy dnes ESG považuje za pokračovatele CSR, není to tak úplně správná interpretace. ESG nevychází z potřeby firem ukázat občanskou odpovědnost a zlepšit si tak svoji tvář u zákazníků nebo obchodních partnerů. Když se investor rozhoduje o výhodnosti investice, nezvažuje dnes pouze finanční rizika, ale dívá se také na rizika environmentální, sociální a na způsob řízení podniku, proto ESG.

Od investorů převzali tuto logiku další finanční aktéři, jako třeba banky. Ty už by neměly financovat projekty s negativním dopadem na životní prostředí. Dále tuto logiku podpořila také legislativa EU tím, že po firmách požaduje zveřejnění ESG informací jako je například uhlíková stopa či nakládání s odpady nebo energetická náročnost jejich provozu.

Situace je tak od CSR podstatně odlišná. Partnery nezajímají prospěšné aktivity, ale konkrétní informace jako například:

  • Dopady (např. znečišťuje firma nějak životní prostředí?)
  • Rizika (např. dotkne se firmy sucho, nebo přísnější legislativa?)
  • Cíle (např. plánuje být firma uhlíkově neutrální, aby snížila dopady a předešla rizikům?)
  • Politiky (Jak se firma sama řídí, aby cílů dosáhla?)
  • Aktivity (Co reálně dělá pro to, aby cílů dosáhla?) – zde se to zdánlivě potkává se CSR, ale naopak se často ukáže, že doposud podporované aktivity sice přispívají ke zlepšování brandu, ale nepřispívají k dosahování nastavených cílů.

A to je to, co ve Fair Venture děláme. Pomáháme firmám zmapovat dopady a rizika a nastavit strategii, jak je řídit. Naším cílem na této cestě je, aby firma nejen splňovala legislativu a nároky reportovací směrnice CSRD, ale aby byla také atraktivnější pro finanční nebo obchodní partnery. Ti motivují svůj dodavatelský řetězec k větší udržitelnosti tím, že požadují například certifikaci Ecovadis, připojení se k iniciativě SBTi, apod. Ve Fair Venture Vám můžeme poradit s tím, jak reálně řešit ESG u Vás ve firmě.

A jestli si teď říkáte, co bude s těmi žabičkami a ploty u domova důchodců, nebojte se. Zatímco v CSR se řešil důsledek problému, v ESG se řeší jeho příčina. Pokud tedy žabičky nemohou přejít přes cestu, není to tím, že by je neměl kdo přenést, ale tím, že cesty špatně navrhujeme. Stejně tak domov důchodců by měl mít dostatek prostředků na to, aby si mohl dovolit natřít plot. To je smysl celého ESG.

Zároveň nikdo neříká, že firmy už nemají pomáhat svému okolí. Ať pomáhají, ale nelze to prezentovat jako součást udržitelnosti. Díky ESG a řadě dalších nástrojů směřujeme k tomu, aby k těmto negativním dopadům vůbec nedocházelo.

Zjistěte, jak podnikat udržitelně