ESG nemusí být v „DNA vaší firmy“. Stačí jej řešit z pohledu compliance

autor: | 9. 07. 2024 | Blog, Firemní strategie, Reporting, Udržitelná firma

Témata:

Podnikatelský svět se postupně mění pod vlivem povinností spojených s ESG. Firmy se připravují na reportování jejich udržitelných praktik. Jak zajistit, aby tyto požadavky byly v souladu s činnostmi společností, a to s minimálním úsilím a náklady?

Compliance jako jedna z cest

V současnosti je ESG reporting pro firmy buď dobrovolný, nebo povinný. Firmy dobrovolně reportují z několika důvodů:

  • chtějí si reporting vyzkoušet nanečisto, než se jich povinnost začne týkat
  • hledají oblasti, kde je možné ušetřit výrobní i provozní náklady
  • snaží se zvýšit svou důvěryhodnost u stakeholderů (investorů i zákazníků)
  • nějakou jeho část (například hodnocení dle Ecovadis, cíle dle SBTi, uhlíkovou stopu produktu aj.) po nich požadují jejich větší odběratelé.

Pokud společnost spadne pod reportovací povinnost, je pouze na ní, jak tuto skutečnost uchopí. Některé firmy důvod ke zlepšování se v ESG a udržitelnosti nemají. Jejich cílem je pouze compliance, tedy to, aby fungování firmy souznělo s předpisy ESG. To není nic nemožného nebo zakázaného. Firma se jednoduše bude věnovat pouze povinným částem ESG (v zásadě výběr významných témat a jejich zveřejnění v reportu) a vyhne se rozšiřujícím aktivitám, např. nastavení strategie a politik nebo určení cílů uhlíkové neutrality. ESG klade nároky na transparentnost, ne na míru udržitelnosti firmy. Ve Fair Venture pro nás tento přístup není ničím neobvyklým a máme s ním dobré zkušenosti.

A jaké jsou jeho ne/výhody?

Je zřejmé, že ESG reporting je komplexní, časově náročný proces. Zaměřením se pouze na jednu jeho oblast, tvorbu reportu, se podnik vyhne nejtěžší části ESG –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ nastavení kroků, jak se stát jako firma udržitelnější. Díky tomu ušetří nejen finance, ale zejména personální kapacity.

Podívejme se ale i na druhou stranu mince… Povinnost reportování se sice přímo týká asi tisícovky firem, nepřímo však zasahuje mnohem širší okruh společností. Jsou převážně součástí odběratelsko-dodavatelského řetězce větších hráčů. Ti často vyžadují ESG data od svých dodavatelů mimo jiné kvůli výpočtu vlastní uhlíkové stopy (skrze nepřímé emise ve Scope 3). Počet těchto požadavků pravděpodobně poroste, což znamená, že se mnoha firmám vyplatí věnovat ESG poctivě už od začátku – stejně jako je levnější a efektivnější postavit řádně zateplený dům než zpětně zateplovat nějaký nehospodárný.

Jak se rozhodnout, zda compliance přístup stačí?

ESG report je každoroční záležitost. První report je ovšem zásadní. Když se společnosti podaří správně ho uchopit, následující reporty se stanou „rutinou“, podobně jako zpracování výroční zprávy dnes. A na co se v prvním reportu zaměřit? Je potřeba sestavit jeho kostru; provést tzv. analýzu dvojí materiality. Ta firmě ukáže, která témata z ESG jsou pro ni relevantní řešit. Pak už stačí každý rok vydat aktualizovaný report, který se těmto tématům věnuje.

Přestože je ESG report někdy vnímaný jako zbytečný kus papíru, který firmě její činnost znepříjemňuje, je to nejefektivnější způsob, jak postupně vytvořit stabilní udržitelný trh. Firmy, které se na něm zvládnou pohybovat, se stanou atraktivní pro investory, banky a velké odběratele. ESG se stalo novým měřítkem konkurenceschopnosti. Proto si některé firmy z byznysového hlediska nemohou dovolit toto téma neřešit a kromě compliance si už i nastavují cíle uhlíkové neutrality apod.

Chystáte se na svůj první ESG report a nevíte, kde začít? Ozvěte se nám, rádi vám s prvními krůčky pomůžeme. Ať už jako compliance, nebo společně vytvoříme nový pilíř úspěšného byznysu.

Zjistěte, jak podnikat udržitelně