Jsme konzultační společnost pro oblast ESG

Udržitelnost je součástí naší firemní DNA. Řešíme ji nejen s našimi klienty, ale je naší hlavní hodnotou v práci i v osobním životě.

Na počátku Fair Venture stály v roce 2018 dvě generace jedné rodiny Dan a Lenka Heuerovi. Vedla nás myšlenka, že prosperita a odpovědné podnikání mohou jít ruku v ruce. Chtěli jsme hledat a nabízet řešení spíš než hlásat, co všechno je špatně. Tím se řídíme dodnes.

Náš tým

Dan Heuer

CEO

Příroda mě vždycky fascinovala a vnímání různých environmentálních problémů mě přimělo vystudovat sociální ekologii. Následně jsem se stal lektorem v lesní školce a následně jsem pracoval v environmentální neziskové organizaci. To vyvrcholilo založením Fair Venture v roce 2018. Odpovědné podnikání pro mě představuje nejen změnu firemních procesů, ale zejména změnu myšlení, kterou se snažím ve firmách prosadit. Hledám cesty, jak mohou firmy prosperovat a zároveň být přínosem pro společnost i životní prostředí.

Lenka Heuerová

COO

Mou prací bylo vždy budovat a vést týmy pro pobočky firem. Zákoutí lidské psychiky mě zajímalo v profesním i osobním životě. Po 20ti letech kariéry jsem se rozhodla postavit se na vlastní nohy a dělat to, co mě nejvíce baví. Absolvovala jsem proto certifikovaný kurz neurocoachingu. Motivace, interní komunikace a worklife balance jsou pro udržitelnost firem klíčové. Proto jsme s Danem založili Fair Venture a já se věnuji tomu, jak ji předat co nejvíce organizacím.

Martin Klofanda

CMO

K udržitelnosti, ikdyž se tomu tak neříkalo, mě vedli už rodiče. Vždycky jsem měl blízko k přírodě a přirozeně aplikoval principy udržitelnosti v osobním i pracovním životě. Prošel jsem si nejrůznějšími firmami od médií po výrobní firmy.střední velikosti až po velké společnosti a 5 let byl i na volné noze. Vždy jsem zastával různé pozice v oblasti marketingové komunikace a posléze i vývoji produktů, které mne nejvíce naplňovaly. Právě kombinací zkušeností z nejrůznějších firem a oborů a pozitivním přístupem k impactovým tématům bych chtěl ovlivňovat co nejvíce firem.

Honza Baláč

Senior consultant

Osm let jsem byl aktivním skautem. Naučil jsem se tam poznávat a respektovat přírodu a aktivně se podílet na řešení společenských problémů. Od té doby jsem prošel několika konzultantskými i manažerskými rolemi, nejdéle v oblasti nových technologií v energetice, a k udržitelnosti jsem to měl vždy blízko. Ve Fair Venture chci pomáhat firmám zaměřit se na oblasti, ve kterých mohou mít největší pozitivní dopad a hledat cesty, jak jej dosáhnout.

Anna Bartošková

Senior consultant

Po letech zkušeností v korporátním světě jako business analytička a IT projektová manažerka jsem se rozhodla hledat smysluplnější směr. Cestu k udržitelnosti jsem nastartovala nejprve v osobním životě, kdy jsem si začala uvědomovat sílu a potřebu jednání respektujícího naši planetu a život kolem nás. Současně jsem začala rozšiřovat své znalosti studiem problematiky ESG. Tato transformace mě nasměrovala k hledání profese, kde budu moct aktivně přispívat k pozitivnímu vlivu na planetu.

Karolína Trnková

Project manager

Udržitelnost a péči o okolní svět (nejen živou a neživou přírodu, ale také udržování dobrých vztahů mezi lidmi) vnímám jako nedílnou součást svého života již od útlého věku. Snažím se ve svém každodenním životě jít příkladem svému okolí a ukazovat méně konzumně orientovaný životní styl. Se svými dětmi hodně diskutuji o udržitelném způsobu života.
Baví mne zorganizovat veškeré aktivity tak, abychom minimalizovali negativní dopad na své okolí

Eliška Davidová

Junior consultant

Díky mé rodině a prostředí, ve kterém jsem vyrůstala jsem měla k přírodě vždy blízko. Z domova jsem si odnesla, že je naší morální povinností přírodu chránit a starat se o ni. Přestože, nebo možná právě protože jsem vystudovala vysokou školu s chemickým zaměřením a poté se několik let pohybovala ve farmaceutickém průmyslu, jsem si uvědomila, jaké dopady má náš životní styl na svět kolem nás a rozhodla se, že chci být součástí změny. Ve Fair Venture se podílím na konzultační činnosti a výpočtech uhlíkové stopy. Jsem vděčná za práci se skvělým týmem lidí, kteří se snaží udržitelný rozvoj posunout zase o kousek dál.

Luďka Raimondová

Senior consultant

Běžnou součástí mé pracovní agendy, ale i životního přístupu pro mě byla a je oblast společenské zodpovědnosti. A tak přirozenou cestou bylo zapojit se i do témat týkajících se životního prostředí, zodpovědných sociálních podmínek a správných podnikatelských postupů. Jsem moc ráda, že mohu pomáhat firmám pochopit nová nařízení, která by pro ně neměla být jen povinností, ale i cestou, jak objevovat nové příležitosti. Jsme na začátku, jsem na začátku i já a věřím, že to bude pro nás všechny cesta radostná.

Clément Maufras

ESG Analyst

Moje cesta k udržitelnosti začala v organizaci Člověk v tísni v zahraničí. Rozsah degradace životního prostředí ovlivnil moji profesionální kariéru, a proto jsem se rozhodl, vést lidi a organizace k efektivnímu jednání. Chci, aby všichni přijali udržitelnost s viděli příležitost, se zlepšovat a inovovat. Výzva, před kterou stojíme, vyžaduje smysl sounáležitost a spolupráci, abychom naší generaci a generaci mých dětí nabídli šťastnou budoucnost. Pracuji jako konzultant se zaměřením především na uhlíkovou stopu. Jsem držitelem certifikátu Bilan Carbone®.

Eliška Houhová

internship ESG projects

K udržitelnosti jsem se blíže dostala díky studiu na VŠE. Seznámila jsem se s historickým podtextem a současnými směry v této oblasti. Poznala jsem, jak velkou roli hraje udržitelnost v řízení společnosti i celého hodnotového řetězce, a může tak přispět k jejich odpovědnějšímu a efektivnějšímu směřování. Zároveň je udržitelnost něco, co má i v mém osobním životě své místo. Jsem proto ráda, že díky Fair Venture můžu pomáhat firmám se v tématu edukovat a posouvat dál.

Petra Tomášková

internship PR & external communication

Myšlenkou udržitelnosti se tak nějak instinktivně řídím od malička. Neumím moc plýtvat a snažím se vždy naplno využívat věci, které už mám. Udržitelnost je podle mě skvělý nástroj k uvědomění si, jak málo toho skutečně potřebujeme a co je pro nás důležité. Starám se o firemní LinkedIn a newsletter, pomáhám s dílčími úkoly v komunikaci a v našich vzdělávacích kurzech

Kariéra

Ve Fair Venture máme společný cíl: aby se udržitelnost stala přirozenou a opravdovou součástí byznysu. Pod našima rukama vznikají plány, jak toho dosáhnout. Dělá nám radost vidět, jak se naši klienti posouvají kupředu. Hledáme nové kolegy, kteří s námi tuhle radost budou sdílet. Jestli chcete vědět více, pošlete nám e-mail.

Své místo mají v našem týmu i studenti obeznámení s oborem, kteří chtějí své znalosti zdokonalovat formou stáže. Protože si mladých talentovaných lidí vážíme, jsou stáže u nás placené.