O nás

Fair Venture s.r.o. je konzultační a podpůrná společnost v oblasti společenské odpovědnosti (CSR) a firemní udržitelnosti. Pomůžeme Vám zavést společenskou odpovědnost do firmy a staneme se Vaším partnerem pro udržitelné podnikání.

Na konci naší spolupráce před Vámi bude firma, která je atraktivní pro své zaměstnance, zákazníky i obchodní partnery. Firma 21. století, která je moderní se vším všudy, přispívá pro dobro planety a je inspirací pro ostatní. Firma, na kterou můžete být hrdí!

Bude před Vámi Udržitelná firma.

Mgr. DAN HEUER
Mgr. DAN HEUER
specialista na firemní udržitelnost, strategie a nefinanční reporting

Během studia udržitelnosti a sociální ekologie jsem se zaměřil na společenskou odpovědnost firem. Ve studiu pokračuji na doktorském programu Hodnocení udržitelnosti. Do firem přináším strategický přístup k dosahování udržitelnosti. Hledám cesty, jak může firma prosperovat a být přínosem pro společnost i životní prostředí.

Podílel jsem se na vzniku spolku Změna k lepšímu a nyní zde působím ve správní radě.

LENKA HEUEROVÁ
LENKA HEUEROVÁ
kouč a specialista na interní komunikaci a firemní kulturu

Dlouholetá praxe v managementu zahraničních i českých firem mi dala zkušenost s budováním a vedením pracovních týmů. Hlubší know-how s leadershipem, efektivní komunikací a řízením lidí dle pochodů v mozku jsem získala studiem neuro coachingu v akademii Neuroleadership. U našich klientů dbám na to, aby firemní kultura byla živou součástí firmy. Mým úkolem je dosáhnout kvalitní úrovně komunikace tak, aby udržitelnost ve firmách nenarážela na nepochopení či odmítání, byla logickým, přirozeným procesem a dávala lidem smysl.

Jsem členkou poroty Green Brands, mezinárodní organizace, která uděluje zelenou značku prokazatelně udržitelným firmám

andrea
Andrea Šustrová
konzultantka udržitelnosti

Ve Fair Venture pracuji na pozici konzultant udržitelnosti a mojí hlavní pracovní náplní je, provázet firmy procesem nastavení principů udržitelnosti pro jejich budoucí podnikání.

Předchozích pár let jsem pracovala v organizaci Kokoza, kde měla moje činnost s problematikou udržitelnosti hodně společného.

K tématice okolo ochrany životního prostředí jsem se dostala při studiu na České zemědělské univerzitě. Udržitelnost pro mě znamená životní styl a dlouhodobý proces, kterým si každý jedinec, firma nebo organizace musí projít. Je důležité se naučit principy udržitelnosti chápat a potom je převádět do běžného života.

Bara -80
Barbora Obadálková
Konzultant udržitelnosti – junior

Ve své pracovní roli jsem k dispozici kolegům, kterým pomáhám s přípravou podkladů a analýz při práci s klienty.

Studovala jsem Podnikovou ekonomiku a management a už v rámci studia jsem se zajímala o témata udržitelnosti v byznysu. Poté jsem pracovala v neziskovém sektoru. Jsem také součástí týmu Změny k lepšímu, kde společně se zástupci firem, odborníků a organizací hledáme cesty k udržitelnému podnikání.

K tématu udržitelnosti jsem došla nejprve v osobním životě. Zajímalo mě, jak mohu osobně přispět a jak pomoci zmírnit negativní dopady na životní prostředí. Udržitelnost pro mě znamená společný cíl, který bychom jako společnost měli mít nastavený a ke kterému můžeme každý přispět svým dílem.

michal-puhac
Michal Puhač
grafik

Do mé profesní historie grafika patří divadla, muzea, nakladatelství, vědecké a vzdělávací instituce, neziskovky – zde se cítím jako ryba ve vodě, graficky i lidsky.

Udržitelnost je pro mě důležitá jak v pracovním, tak v soukromém životě. Snažím se aktivně přistupovat ke svému okolí, a proto mi není lhostejné, jaký dopad má náš život i na naše okolí. Udržitelný pro mě znamená zároveň demokratický, svobodný a férový.

S Fair Venture spolupracuji na grafickém zpracování veškerých výstupů, kterými firemní zákazníci komunikují o své cestě k udržitelné firmě. Těší mě fakt, že stále více lidí o udržitelnosti nejen přemýšlí, ale také ji zavádí do firem.

zuzana
Zuzana Motyková
copywriterka

Při své práci copywriterky se věnuji jednak odborným textům s environmentální tématikou a dále politickému marketingu a PR. Ve Fair Venture se podílím na tvorbě textů pro nefinanční reporty a další materiály, které jsou výsledkem práce mých kolegů na projektech. 

Udržitelnost je pro mě všude, kde ji chceme vidět, mít a rozvíjet. Je pro mě pozitivní odpovědí na otázku, jestli daný projekt má smysl nejen teď, ale i bude ho mít za 50, nebo 100 let. Ve Fair Venture mě baví práce s inspirativními klienty, kteří se nebojí dělat věci jinak a svou energií často inspirují ke změně i ty, kdo s jejich prací přichází do kontaktu.

Spolupracujeme

Jsme zapojeni do sítě
Sustainable natives
změna k lepšímu (bez pozadí)
Spolupracujeme s
Green Brands
Jsme podporovatelem projektu Rok nových příležitostí 2021


Tento web vznikl díky dotační výzvě:

Kreativní vouchery