Reference

Hello bank! by Cetelem
Deloitte-logo-black.svg_
mpo-logo-e1489958188185
logo_zemanka_2018
biochar
MEA
wm-blog-autodily-logo

Případové studie

Workshop, jak na nefinanční reporting pro IKEA

IKEA vydává svůj CSR report pro region střední evropy (ČR, SK a HU) již řadu let. Rozhodli se povýšit ho na vyšší úroveň a tak nás oslovili, jak na to. IKEA Group zpracovává svůj report pro celou skupinu. České čtenáře však zajímá především to, co se děje u nás. Je tedy potřeba připravit takový report, který odpovídá očekávání na našem trhu.

Dostali jsme otázku: “Jak zpracovat lokální report, aby zaujal místního čtenáře a vhodně doplňoval report matky?”

Podívali jsme se na případ IKEA Česká republika blíže a připravili specifický workshop, kde se účastníci naučili:

  • Co by měl správný report nezbytně obsahovat
  • Jaké existují pravidla a rámce pro nefinanční reportování
  • Čeho lze reportováním dosáhnout a jak dokument přizpůsobit cílům
  • Jak udělat report atraktivní a odlišný od masy ostatních reportů

 

Na workshopu se sešli zástupci více oddělení. Podařilo se nám tak rozvést živou diskuzi, jak by měl vlastně report IKEA ČR vypadat. V budoucnu tak bude mnohem atraktivnější a interaktivnější. Cíle i ambice Ikea jsou vysoké i v nefinančním reportování.

Pokud si lámete hlavu, jak zpracovat Váš report, co zohlednit a jak ho dále využít, domluvte si s námi nezávaznou schůzku, nebo workshop, kde Vám rádi vše přiblížíme a projdeme s Vámi první krůčky na cestě k reportu.

Výuka o udržitelném rozvoji pro ŠKODA AUTO Vysoká škola a Hof university of Applied sciences

 

Udržitelný rozvoj se stává důležitým konceptem pro všechny obory. Seznámit se sním tak musí i studenti ekonomických oborů na univerzitách.

Udržitelnost je přitom pro mnohé úplně nové téma. Jak ho tedy vysvětlit v omezeném čase a studenty zaujmout?

Přednášky o udržitelnosti připravujeme interaktivní a plné příkladů z praxe. Studenti vytváří nové byznys modely, které svou činností řeší sociální a environmentální problémy. Vytváří tak fiktivní firmy, které přinášejí pozitivní dopady a sdílené hodnoty.

Výuka probíhá již pravidelně pro studenty logistiky na univerzitách ŠKODA AUTO Vysoká škola a Hof university of Applied sciences.

„S Fair Venture jsme se rozhodli zařadit odborné přednášky na téma udržitelnosti nejen pro české studenty, ale i pro naše mezinárodní kurzy s velmi pozitivním ohlasem u studentů.
Veškeré jejich aktivity jsou vysoce profesionální. Tématu rozumí i z akademického pohledu a z jejich nadšení pro věc je zřejmé, že udržitelnost je revoluční změna ve způsobu řízení firem a ne pouze marketingový tah nebo optimalizace dílčích činností v rámci řízení firem. Veškerá dosavadní spolupráce byla velmi příjemná a hlavně udržitelná a rozhodně tedy nebyla poslední.“
Ing. David Holman, Ph.D. ŠKODA AUTO Vysoká škola a Hof university of Applied sciences.

Chtěli byste zvýšit odborné znalosti o udržitelném rozvoji a udržitelnosti? Kontaktujte nás a my se s Vámi rádi dohodneme na formě a obsahu.

Analýza udržitelnosti pro Sonnentor

 

Sonnentor je lídr v udržitelném podnikání v ČR. Udržitelnost je zde filosofií, kterou žije vedení i všichni zaměstnanci. . A právě proto se rozhodli zmapovat, jak si v udržitelnosti vedou a kde mají příležitosti se ještě zlepšit. K tomu jsou potřeba data. Se Sonnentorem jsme proto provedli důkladnou analýzu udržitelnosti, neboli také Zelený audit. V rámci spolupráce jsme:

  1. Zmapovali jsme všechny dopady na životní prostředí,
  2. Zapojili jsme zaměstnance do prioritizace témat udržitelnosti.
  3. A vypracovali jsme doporučení, jak lze udržitelnost ve firmě posunout na tu nejvyšší úroveň.

Pro zpracování a vyhodnocení sebraných dat jsme využili metodiky GRI, SDG a klasickou poctivou analýzu porovnávání s konkurencí.

Sonnentor od nás získal strukturovaná data své environmentální a sociální výkonnosti a Doporučení pro další kroky v příštích letech. Firma nyní ví, jak si stojí, může dělat strategická informovaná rozhodnutí pro dosažení dokonalosti v udržitelnosti.

Tato spolupráce byla velmi poučná i pro nás. Potvrdilo se nám, že dobrá firemní kultura je pro udržitelnost alfa a omega. Sonnentor je toho živým důkazem.

Pokud Vás zajímá, v čem je Vaše firma udržitelná, a kde naopak musíte zabrat, kontaktujte nás a vše s vámi na schůzce probereme.

Kromě toho také, navštivte výrobu čajů a koření Sonnentor na některé z jejich akcí a pociťte udržitelnost na vlastní kůži (a také nos a jazyk). 

AMSP ČR

Strategie udržitelnosti pro AMSP ČR

 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky nás oslovila s požadavkem vytvořit Strategii udržitelnosti. Jejich cílem bylo najít si svou pozici pro téma udržitelnosti a vyjasnit. Čemu by se měli věnovat.

Asociace je specifickou organizací, bez výroby, distribuce s pár zaměstnanci a velkým počtem členů. Ocitli jsme se tak před otázkou, jak zpracovat strategii pro tak specifického klienta klienta.

Právě široká členská základna nám byla zdrojem nezbytných informací. Vzhledem k tomu, že asociace často komunikuje s byznysem i státní správou, rozhodli jsme navázat strategii na Cíle udržitelného rozvoje (SDG). Strategie je tak atraktivní a dobře čitelná pro partnery ze soukromého i veřejného sektoru.

  1. V prvním kroku jsme provedli analýzu členů a pracovníků asociace, abychom zjistili jak, na téma nahlížejí a co je pro ně nejdůležitější. V této fázi jsme také analyzovali dosavadní činnost asociace a zájmy dalších stakeholderů: spolupracující korporace a stát.
  2. Ve druhém kroku jsme vybrali Cíle SDG, které jsou pro AMSP nejvíce relevantní a také dva cíle, kterým se AMSP zatím nevěnuje, ale členové i spolupracující korporace, by to do budoucna ocenili. Konkrétně se jedná o “Klimatická opatření” a “Dostupné a čisté energie”.
  3. AMSP od nás získalo obsah strategii I řadu analýz, které odhalují, jaký je zájem stakeholderů o jednotlivá témata. Grafické zpracování strategie si asociace již udělala interně. Rádi to však pro naše klienty zajistíme také.

Pokud se jedná o firmy a chceme jít dále než jen k identifikaci relevantních témat, stanovíme ve strategii také konkrétní cíle a kroky, jak cílů dosáhnout.

Výsledek naší práce si můžete prohlédnout zde

Máme velkou radost, že pro AMSP ČR  není strategie pouze běžným dokumentem, ale je to vize, která je nyní provází. Rok 2021 je tak pro členy AMSP rokem příležitostí a mimo jiné i příležitostí v udržitelnosti. 

Pokud si chcete v udržitelnosti systematicky zlepšovat kontaktujte nás a společně vytvoříme i vaší Strategii udržitelnosti – vizi, která vás bude provázet.