Naše služby

Poradenství vnímáme komplexně, proto našim klientům vždy doporučujeme i komplexní přístup v postupných krocích. Jedině tak lze dosáhnout významné změny.

Analýza

Zajistíme vám analýzu dopadů (analýza uhlíkové stopy, benchmark ESG dat, aj.) a analýzu rizik (finanční rizika, analýza green deal, aj.)

Strategie udržitelnosti

Nastavení cílů udržitelnosti, strategie udržitelnosti a klimatické neutrality, implementační plán

ESG Reporting

Zkrácená zpráva o výkonnosti ESG, report udržitelnosti dle metodiky, příprava na ESG rating

Komunikace

Komunikace udržitelných aktivit uvnitř firmy i ven a zapojení manažerů i zaměstnanců jsou nejdůležitějšími články firemní udržitelnosti. My Vás naučíme, jak na to.​

Vzdělávání

Kurzy, workshopy, semináře a certifikovaný vzdělávací program nabízíme všem firmám, které ESG a udržitelnost řeší v různých fázích podnikání.​

Pomoc k udržitelné firmě

Náš přístup k poradenství

Postup spolupráce

1.

Spolupráce s managementem

Ve spolupráci s vedením si stanovíme, jaká jsou jejich očekávání a ambice vzhledem k větší firemní udržitelnosti. Následně společně rozhodneme, co musí být učiněno. Určíme si motivační systém, stejně jako osoby zodpovědné za rozpočet i plánované kroky. CEO a management se musí zavázat, že umožní a podpoří aktivity, který povedou celou společnost k vytyčeným cílům.

2.

Provedení analýz

Nejprve zjistíme požadavky a očekávání stakeholderů na činnost firmy. Definujeme, v čem společnost nejvíce pomáhá a škodí lidem a životnímu prostředí. Výsledky porovnáme s udržitelnými aktivitami konkurence a s trendy v odvětví. Jako výstup obdržíte tzv. Zelený audit, dokument, který shrnuje vaši aktuální firemní udržitelnost, porovnává ji s konkurencí a je podkladem pro další kroky.

3.

Sestavení strategie

Na základě analýz přesně určíme, čemu by se firma měla věnovat, aby se stala udržitelnější. S ohledem na získaná fakta a data stanovíme měřitelné cíle, metriky i konkrétní kroky pro nadcházející období.

4.

Implementace změn

Postaráme se, aby vše nezůstalo jen na papíře. Podnítíme všechny zúčastněné, aby se kýžená opatření skutečně provedla. Ať už se jedná o realizaci úspor, CSR projektů či jiných definovaných cílů, vždy si můžete být jisti, že se naplánované změny stanou realitou.

5.

Nefinanční reporting

Vyjasníme si, co se bude reportovat, jak a pro koho. Shromáždíme data z realizovaných projektů a v CSR reportu vyhodnotíme jejich úspěšnost i celkovou udržitelnost firmy. Zajistíme audit správnosti od třetí strany pro získání certifikací a scoringu za firemní udržitelnost.

6.

Plán komunikace

O zavedených změnách je potřeba dát vědět jak interně, tak veřejně. Vyjasníme si, co, komu a jak ohledně udržitelnosti komunikovat. Následně sestavíme komunikační plán, který obsahuje všechna doporučení, formu sdělení i mediální kanály. Výstupy poslouží pro úspěšné budování vaší firemní kultury a pro marketingové účely.

Metodiky, se kterými pracujeme

B-Corp

Brain-based Coaching

Common Shared Value (CSV)

Deutcher Nachtahaltigkeitskodex

Global Reporting Initiative (GRI)

Green Brands

People, Planet, Profit

Score4more

Sustainable Development Goals

TTI: Hodnocení osobností metodou DISC

UN Global Compact

Spolupracujeme

Stačí jen jeden krok