Naše služby

Analýza udržitelnosti

Analýza udržitelnosti

Analýzy udržitelnosti ve firmě a jejím okolí vám poskytnou ucelená data pro informované rozhodnutí. Výstupy jsou nezbytné pro vytvoření dobré strategie a ukazují, kde jsou pro Vaší společnost největší hrozby a kde naopak příležitosti. 

Co služba obsahuje:

Analýzu:

Pro koho je služba vhodná?

Jaký je přínos služby?

Pracujeme s metodikami a nástroji jako Hodnocení životního cyklu (LCA), B-Corp, Score4More, Green Brands a v souladu pro následné reportování podle GRI.

Strategie a implementace udržitelnosti

Strategie

Strategie udržitelnosti udává firmě směr, čím se zabývat a čeho dosáhnout, aby byla rok od roku udržitelnější. Bez ní je CSR jen seznam dobročinných aktivit.

Co služba obsahuje:

Pro koho je služba vhodná? 

Jaký je přínos služby?

Pro ukotvení a formulaci strategií využíváme koncepty Sustainable Development Goals (SDG) a  Common Shared Value (CSV).

Komunikace udržitelnosti dovnitř i ven

Udržitelné HR

Komunikace a zapojení vedení i zaměstnanců jsou nejdůležitějšími články firemní udržitelnosti. Pokud se tyto dvě činnosti správně uchopí, jedná se o unikátní příležitost pro firemní prosperitu, budování firemní kultury a zlepšení dobrého jména společnosti. 

Co služba obsahuje:

Pro koho je služba vhodná? 

Jaký je přínos služby?

Využíváme profesionální psychometrické nástroje (DISC), Brain-Based Coaching, SDG aj.

Nefinanční reporting (CSR report)

CSR report​

CSR report (Zpráva o udržitelnosti) je vizitka vaší firmy. Shrnuje, jaké konkrétní kroky se ve firmě podnikly směrem k větší udržitelnosti, v čem jste uspěli a nakolik jste naplnili své cíle. Tento dokument vám pomůže zúročit veškerou vynaloženou snahu, vyhodnotit postup a zvýšit povědomí o vaší firmě. 

Co služba obsahuje:

Pro koho je služba vhodná? 

Jaký je přínos služby?

Pracujeme s metodikami GRI, UN global compact, Sustainability Code, Triple bottom line: People, Planet, Prosperity a propojujeme report s SDGs, Green Brands a B-corp.

Vzdělávání ve firemní udržitelnosti

Workshopy

Firemní udržitelnost je řemeslo, které má svá pravidla a nástroje. Rádi vám předáme naše know-how a naučíme Vás a celý Váš tým, jak dělat udržitelnost systematicky a profesionálně. 

Co služba obsahuje?

Pro koho je služba vhodná? 

Jaký je přínos služby?