Case Study: Na jaká témata se v ESG reportu zaměřit? Knihkupectví Martinus už má jasno

autor: | 23. 02. 2024 | Blog, Případové studie

Témata:

Zkratka ESG začíná ve firemních slovnících pomalu získávat své místo. Už v roce 2026 budou muset všechny velké podniky reportovat své ESG. Kdo bude připraven, nebude překvapen. Jedním z takových chce být i společnost Martinus, která nás požádala o pomoc s určením významných témat pro svůj ESG report.

V roce 1990 založili bratři Santusovi malé kamenné knihkupectví ve slovenském Martině. Internetové knihkupectví Martinus.sk začalo vznikat 10 let po otevření kamenného Martinusu, v září 2000. K Santusovým se připojil programátor (tehdy ještě student) Michal Meško, a tak vznikla trojice, která začala budovat internetové knihkupectví, které mělo za cíl stát se ne největším, ale nejlepším obchodem na českém internetu. Od roku 2012 doručuje Martinus knížky přes www.martinus.cz a od listopadu minulého roku můžete navštívit jejich kamenné knihkupectví v centru Brna. Na Slovensku má dnes 18 poboček a drží si pozici největšího online prodejce knih. Společnost opakovaně dosáhla prvního místa v průzkumech KPMG jako nejoblíbenější značka zákazníků.

 

Martinus na nic nečeká

Knihkupectví se dlouhodobě snaží podnikat odpovědně a rozvíjet knižní trh jako celek. V komunikaci upozorňuje na důležitá celospolečenská témata, systematicky podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti dětí a mládeže a buduje firemní kulturu orientovanou na spokojenost zaměstnanců. Zásadní krok k odpovědnějšímu fungování v rámci environmentálních dopadů udělal Martinus v roce 2019, kdy si nechal spočítat uhlíkovou stopu. Tím to ale nekončí a Martinus míří mnohem výše. Momentálně se snaží o získání certifikace B Corp; hodnocení společností (realizuje se přes nástroj B Impact Assessment), které splňují vysoké standardy v oblasti ESG. Zároveň se připravuje na reportovací povinnost podle CSRD (Směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků). Martinus se řadí mezi firmy, které budou muset zveřejnit první zprávu o udržitelnosti už v roce 2026 (s daty za rok 2025). Jsme přesvědčeni, že díky naší spolupráci a krokům, které aktuálně podniká, bude na tuto skutečnost dostatečně připraven.

 

Základem všeho je kvalitní analýza

ESG a samotná udržitelnost zahrnují mnoho témat. Ne všechna ale mají pro každou firmu stejný význam. Při přechodu firmy k udržitelnějšímu způsobu podnikání a reportování je zásadní, aby si aktéři identifikovali, která témata jsou pro ně klíčová. To je nutné zohlednit vzhledem k velikosti firmy, odvětví, ve kterém působí, a samozřejmě i interním procesům, produktům, materiálům atd. K určení těchto témat pro reporting podle ESRS (Evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti) slouží tzv. analýza dvojí materiality, nebo také dvojí významnost. Cílem analýzy je identifikovat oblasti, ve kterých má podnikání největší dopad na udržitelnost (například emise CO2, pracovní podmínky, etické obchodování), a zároveň zjistit, jak tyto oblasti ovlivňují samotnou firmu (například sucho, povodně, nebo také inovace, vztahy se zákazníky, podmínky bank). A jak jsme to ve Fair Venture řešili? Než přistoupíme k analýze, vždy si zmapujeme odvětví, ve kterém se klient pohybuje. Zkoumáme výrobní a marketingové postupy, míru konkurence či způsob využití služeb a produktu včetně jeho likvidace. Martinus nebyl výjimkou.

Následně jsme zanalyzovali, jaké má knihkupectví Martinus pozitivní i negativní dopady na životní prostředí a společnost (tzv. analýza dopadů). Zkoumali jsme tedy, jaké aspekty firmy významně ovlivňují okolí a je potřeba se na ně soustředit – zaměřili jsme se na knihu v celém jejím životním cyklu, včetně problematiky těžby dřeva a výroby knižního papíru. Zaznamenali jsme ale také, jak jde firma udržitelnosti naproti (například níže uvedený Knihovrátek). Přihlíželi jsme k dopadům aktuálním i těm, které mohou nastat v budoucnosti.

 

Poté jsme se podívali na udržitelnost z druhé strany…

… jak je firma připravena reagovat na nadcházející přírodní a společenské změny, jako je preference zákazníků, zelené podmínky pro úvěry od bank nebo legislativa (analýza rizik a příležitostí). Konkrétně trhu s knihami se týkají nejvíce klimatické změny (vlny extrémních teplot – ty ovlivňují zejména provoz retailu, přibývající povodně, vysychání půdy či odlesňování). Při analýze jsme vycházeli z metody TCFD, která nám pomáhá postupovat systematicky a zvážit všechny kategorie rizik a příležitostí. 

Na závěr analýzy dvojí materiality se provádí tzv. stakeholder dialog – zjištěná data a výsledky se předloží ostatním zainteresovaným stranám, aby potvrdily nebo vyvrátily jejich důležitost. Martinus provedl stakeholder dialog za naší asistence ve své režii. Jeho součástí byla i fokusní skupina s experty, která pomohla ozřejmit řadu detailů z výrobního řetězce knih.

 

A zbývalo už jen závěrečné shrnutí

Poté, co jsme znali dopady, rizika a příležitosti i názory stakeholderů, jsme sestavili seznam doporučených témat, kterým by se měla firma Martinus věnovat v rámci dalších aktivit, nastavení cílů a reportingu. Spolupráce se společností Martinus byla přínosná i pro nás, Fair Venture. Opět jsme si úspěšně ověřili, že fokusní skupiny jsou úžasným zdrojem podnětů a faktů. Získali jsme nové know-how nejen v oblasti knižního průmyslu, které využijeme u dalších projektů. Zároveň jsme narazili na řadu zajímavých informací. Proces výroby knižního materiálu není detailně zmapován. Přesto se ukazuje, že dřevo, ze kterého je vyráběn papír pro místní tiskárny, je většinově z EU. V průzkumech se nám také potvrdilo, že wellbeing zaměstnanců společnosti Martinus je důležitým tématem pro stakeholdery a udržitelnost se stává klíčovým tématem při náboru nových talentů nejen na administrativních pozicích.  

 

Věděli jste, že…?

Kdo by nečetl knihy zděděné po (pra)rodičích nebo ulovené v antikvariátu. Udržitelnost knih je nedílnou součástí života mnoha z nás. Zákazníci Martinusu mohou jejich životnost prodloužit skrze službu Knihovrátek – staré knihy odevzdat a získat dárkovou poukázku na knihy nové.

Zjistěte, jak podnikat udržitelně