ESG v roce 2023: Co letos čekat, sledovat a nepodcenit

autor: | 31. 01. 2023 | Blog, Reporting, Udržitelná firma

Témata:

Udržitelnost bude i letos hýbat světem byznysu. V následujících otázkách a odpovědích se dočtete, co se v oblasti ESG čeká a čemu by firmy měly věnovat pozornost.

Co důležitého se letos v oblasti udržitelnosti odehraje?

Letos bude vycházet doplňující legislativa k EU Taxonomii a k reportovací povinnosti firem (tzv. CSRD). U reportovací povinnosti známe od loňského listopadu standardy, podle kterých budou firmy napříč sektory reportovat o udržitelnosti (tzv. ESRS). Ve skutečnosti se však stále jedná pouze o pracovní verzi. Finální materiál by měl být přijat letos v červnu.

Některé rizikové sektory budou mít navíc ještě specifické sektorové standardy.Ty budou vycházet postupně. Letos očekáváme standardy pro sektory těžba ropy a plynu, zemědělství, dopravy a motorových vozidel.

U EU Taxonomie nyní víme, jaké aktivity lze považovat za udržitelné z pohledu předcházení a adaptace na změnu klimatu. Banky tak mohou podpořit tyto aktivity třeba lepším úrokem. Letos se dozvíme, které aktivity mohou být udržitelné i u jiných aspektů životního prostředí. Konkrétně se bude jednat o aktivity související se znečištěním (ovzduší, vody nebo půdy), vodními zdroji, biodiverzitou, ekosystémy a cirkulární ekonomikou.

Mají firmy už letos nějaké povinnosti spojené s chystaným nefinančním reportováním?

Firmy zatím žádné povinnosti pro rok 2023 nemají. Výjimkou jsou ty, které musí již nyní reportovat podle směrnice NFRD. Toto pravidlo platí již od roku 2017 a u nás se to týká přibližně 25 firem. Ty si musí do svých reportů letos zařadit právě i informace o souladu s EU Taxonomií. Reportovat o udržitelnosti musí letos i banky. Pro běžné firmy to znamená, že mohou očekávat více dotazů na svou udržitelnost, uhlíkovou stopu apod.

Firmy, kterých se reportovací povinnost netýká, tedy udržitelnost zatím řešit nemusí?

Velké firmy budou muset reportovat poprvé za rok 2025. Požadavky jsou komplexní a firmy by si měly nastavit cíle, strategie nebo strukturu odpovědností. Když s tím začnou už letos, tak budou mít na vše dost času. Stihnou to udělat poctivě a budou z toho těžit.

Jak by se měla firma na reportování připravit, čím začít?

V první řadě je potřeba určit dopady a rizika, jenž firmě plynou z nové situace. Dopady mohou být třeba velké množství nerecyklovaných odpadů, nebo nákup surovin, které pomáhaly produkovat děti. Dodnes je to běžné třeba u tabáku nebo jiných surovin.

Po dopadech je potřeba zmapovat finanční rizika, která mohou firmě plynout z nadcházejících změn. Jde například o sucho, povodně, ale i o změnu preferencí zákazníků nebo změnu legislativy. To vše může ovlivnit výnosy a náklady firmy. Kromě toho jsou zde i nové příležitosti, které firmy mohou využít. Mohou třeba vyvinout nové produkty a zíkat nový trh.

Na základě posouzení dopadů, rizik a příležitostí se pak musejí rozhodnout, která témata jsou pro ně klíčová a na ta se pak soustředit. Všechny firmy se budou zabývat změnou klimatu. Některé k tomu ale přidají ještě cirkulární ekonomiku a jiné zase dopady na zaměstnance dodavatelů. Pro tato vybraná témata si firma následně vytvoří cíle, strategie a bude se jim věnovat v reportu.

Když to shrneme, co by firmy měly v udržitelnosti letos sledovat, aby jim neujel vlak?

V první řadě by si měla každá firma vyjasnit, zda a odkdy bude muset reportovat. Pro tyto účely jsme vytvořili nástroj, kde to jde jednoduše zjistit během pěti minut. Firmy by dále měly sledovat dění, které se týká jejich sektorů, protože požadavky týkající se udržitelnosti jsou pro každý sektor specifické.

A pokud chcete zůstat v obraze, mohu doporučit mé dva oblíbené zdroje. Tím prvním je server Ekonews.cz, tím druhým týdenní souhrn článků ESGradar.cz.

Zjistěte, jak podnikat udržitelně