Jak na udržitelné podnikání v malé firmě

autor: | 29. 01. 2021 | Firemní strategie

Nepředvídané události minulého roku postavily většinu firem v celém světe nad propast – pro některé podniky znamenala opatření spojená s krizí Covid 19 strmou cestu dolů, pro jiné příležitost se konečně zastavit, zamyslet a vzlétnou vstříc novým příležitostem.

Co tvoří rozdíl mezi první a druhou skupinou? Mimo jiné i skutečnost, zda firma podniká udržitelně. Je dokonce statisticky prokázáno, že ty podnikatelské subjekty, které nehledí jen na krátkodobý zisk a sledují zásady udržitelného podnikání dlouhodobě, jsou stabilní a mají větší šanci přežít krize. A to nejen tuto poslední, ale všechny krize, které tu v minulosti byly nebo v budoucnu opět přijdou.

Žijeme a podnikáme v době, kdy neomezený ekonomický růst byl donedávna hlavním cílem a měřítkem úspěšné firmy a pojem „udržitelnost“ se naprosto mylně spojoval zejména s velkými korporacemi, dobrovolnictvím a ekologií. Přitom filozofie udržitelného podnikání je důležitá a užitečná pro všechny subjekty, které se jakkoli podílejí na byznysu a vychází v podstatě ze zásad zdravého selského rozumu.

Jak na to jít jednoduše a prakticky v případě malé či středně velké firmy? Pro začátek doporučuji si položit otázku: Jak chci, aby moje firma vypadala za 100 nebo třeba jen za 50 let?

S takto dlouhodobou vizí se vám bude mnohem lépe sledovat následujících 5 zásad, které jsou nezbytné pro stabilitu a odolnost podnikání.

  • Úspěšnost firmy neurčuje jen účetní závěrka, ale komplexní pohled na tři klíčové oblasti ekonomickou (např. struktura vedení, protikorupční opatření, omezení zbytečných výdajů apod) sociální (např. důraz na komunikaci se zaměstnanci, dialog s dalšími obchodními partnery, zacílení na lokální potřeby, spolupráce v rámci regionu, spolupráce se školami apod) a environmentální (např. sledování spotřeby vody a energií, opatření snižující uhlíkovou stopu, sledování výrobního cyklu od „kolébky po kolébku“, nakládání s odpady, či racionální inovace v otázce obalů)
  • Začněte tzv. analýzou udržitelnosti ve firmě – v souladu s bodem 1) věnujte čas interní revizi a sepište si, které oblasti dosud nesledujete, zda a jak vyhodnocujete náklady, kdy jste naposledy zjišťovali názory na vaši společnost uvnitř i vně, jaké jsou vaše dopady na okolí, jakou máte strategii pro nábor nových zaměstnanců a jak je úspěšná apod. Úvodní analýza je nesmírně důležitá a můžete ji zadat externí specializované firmě. Její výsledky ovlivní, jak efektivně si dokážete poradit s dalšími kroky a tudíž jak smysluplně a užitečně dokážete transformovat své podnikání v dlouhodobě udržitelné.
  • Věnujte více pozornosti vaší firemní kultuře a zaměstnancůmangažovanost pracovních týmů, jejich loajalita a kvalitní komunikace je účinnou prevencí před fluktuací a stabilizuje firmu zejména v těžkých časech. Zaměstnanci jsou vaší největší, byť mnohdy nejrizikovější investicí, proto se vyplatí této oblasti věnovat maximální pozornost, zaměřit se na kvalitu a v rámci komunikace i naslouchat.
  • Zajímejte se o názory a potřeby zainteresovaných stran, tzn. těch, kteří vašemu podnikání přinášejí nebo pomáhají vytvářet hodnotu. Patří sem, dodavatelé, odběratelé, zákazníci, ale mohou to být i banky, obce, stát, školy apod. Podívejte se z nadhledu, kdo je pro dlouhodobý úspěch firmy důležitý a nastavte s nimi pravidelnou komunikaci pomocí dotazníků, diskuzí na sociálních sítích, dnech otevřených dveří nebo v rámci fokusních skupin apod. A buďte otevřeni novým výzvám, pokud z této komunikace vyvstanou.
  • Buďte transparentní a autentičtísdílejte veřejně své hodnoty a definujte srozumitelně tvář firmy. Nebojte se veřejně přiznat chyby či nedostatky a ukázat lidskost. Jako majitel či jednatel se nebojte vyjádřit postoj firmy a sdílet, kam jdete a co chcete. V době krizové se vám to vyplatí. Pokud zákazníci někoho budou opouštět, pak anonymní a netransparentní dodavatele.

Zjistěte, jak podnikat udržitelně