V čem spočívá revize udržitelnosti neboli zelený audit?

autor: | 20. 08. 2019 | Udržitelná firma

  Revize udržitelnosti je první krok, který firma vykoná ve chvíli, kdy se rozhodne “udělat něco” pro svou udržitelnost. Získá tak informace o svých dopadech, silných stránkách, tématech pro zlepšování, a jak si vede v porovnání s ostatními firmami.

     Neprovede-li si revizi, může jen těžko posoudit, jak nejlépe může zvyšovat svou udržitelnost, aby to bylo smysluplné a efektivní.

     Od zeleného auditu (jak se revize často také označuje) se odvíjí i další kroky zavádění společenské odpovědnosti, jako je: definování priorit, vytvoření strategie udržitelnosti, realizace konkrétních aktivit. A nakonec se výsledky revize použijí i jako podklad pro vypracování CSR reportu.

 

     Vlastními silami nebo přenechat odborníkům?

     Firma si samozřejmě může provést tento audit vlastními silami. Nejdříve zjistí, jaká data by měla nashromáždit. Ta pak sesbírá a vyhodnotí svou výkonnost v udržitelnosti. Obvykle se v rámci revize zjišťuje například: způsob komunikace se zaměstnanci, spotřeba energií nebo transparentnost procesů. Aby měla revize (podobně jako CSR report) náležitou výpovědní hodnotu, podléhá určitým pravidlům. Neměly by být opomenuty všechny důležité aspekty. A metoda výpočtu dopadů by se měla shodovat s obecně uznávanými rámci.

     Získané informace je nakonec potřeba interpretovat, což vyžaduje studium problematiky i studium výkonnosti ostatních firem.

 

     Pokud ve firmě není osoba, která má s audity udržitelnosti zkušenosti, vyplatí se přizvat k revizi třetí stranu, která přinese know-how, jak se s procesem profesionálně vypořádat. A navíc i výsledky posoudí a navrhne další postup. K zelenému auditu se využívají i různé databáze a vyhodnocovací nástroje. Výsledkem tak bývá kompletní analýza firmy procentuálním nebo známkovým ohodnocením, kterým se firma může také prezentovat.

 

     Podívejte se, jak mohou vypadat výstupy z Vaší revize:

     Jak už bylo řečeno, revize je výborný první krok pro start s udržitelností. Její výsledky jsou však ideální podklad také pro vytváření CSR reportu. Opakovanými Revizemi lze navíc sledovat vývoj společnosti napříč časem a systematicky se tak zlepšovat. Hodnocení udržitelnosti firem nabízíme také v rámci našich služeb.

Zjistěte, jak podnikat udržitelně