Udržitelná firma jako atraktivní zaměstnavatel

autor: | 14. 08. 2019 | Udržitelná firma

Aktuální situace na trhu práce rozdává trumfy spíše kandidátům a mnozí zaměstnavatelé se cítí býti téměř vydíráni. Nejběžnější zbraní ze strany majitelů firem a personalistů, jak získat, či udržet talenty, bývá přeplácení a nabídka všemožných i někdy nemožných benefitů, které mnozí zaměstnanci ani nevyužívají. Slušné finanční ohodnocení a balíček vyvážených benefitů je dnes již standartem, ale nemělo by být jediným náborovým prostředkem. Průkopnické firmy již pochopily, že firemní kultura, wellbeing a angažovanost jsou pojmy, kterými se vyplatí zabývat. I jednoduchými výpočty lze prokázat, že zlepšením komunikace se zaměstnanci, osobním rozvojem manažerů na všech úrovních a investicí do zdravého a atraktivního pracovního prostředí, lze významně snížit fluktuaci, získat kvalitnější kandidáty a stále ještě ušetřit náklady. Zaplať-pánbůh-za-to. Zde ovšem veškeré aktivity většinou končí a to je škoda.

Pojďme se na problematiku pracovního trhu podívat „od lesa“.

A nejprve si položme pár jednoduchých otázek směrem k nedostatkovému artiklu – Kdo je ta generace, která se stává hybnou silou firem? Co ji ovlivňuje? Co vlastně hledá a jaká je její životní filozofie?

Rozhovorem s typickým HR manažerem se dozvíme, že jsou: rozmazlení, netrpěliví, nároční, nafoukaní, ničeho si neváží, jsou sebevědomí, drzí, nevědí, co chtějí a navíc jsou líní. Mluvíme o tzv.generaci Y a Z, tedy o mladých lidech narozených po roce 1980 (v případě Y) a zejména po roce 1994 (v případě Z). Jedná se o typický mezigenerační konflikt, který provází lidstvo odjakživa nebo se potýkáme s unikátním fenoménem doby? Pohlédneme-li zpátky do historie, bývá to právě nastupující generace, která posouvá dějiny kupředu. Kde je tedy problém?

Ať vidíme lidi této mladé generace jakkoli, bez nich se dnes žádná firma neobejde. Když je do svého týmu získá, měla by pochopit, o co těmto mladým lidem vlastně jde, aby si je také dokázala udržet. A v lepším případě i objevit jejich silné stránky a hodnoty, které by dokázala efektivně zúročit, podpořit a rozvinout. Právě zde pojďme hledat klíč. 

Nové generace vyžadují i nový úhel pohledu na svět 

Narodily se do jiné doby, a to stále se zrychlující doby. Přiznejme si, že některé typické projevy těchto mladých lidí, jsou přirozeným důsledkem podmínek, ve kterých vyrůstali. Vždyť většinou dostali vše, co chtěli a nepoznali skutečnou bídu, nesou zátěž volné výchovy, vliv technologií a závislost na nich a daň za přílišné ambice a zaneprázdněnost svých rodičů.

Ale ani oni to nemají v současném světě lehké. Hledají hodnoty, které jim dnešní konzervativní společnost nedokáže nabídnout a navíc si plně uvědomují rizika spojená s devastací planety, která už se jim pravděpodobně nepodaří odvrátit.

Co jsou ty pozitivní rysy a hodnoty, které by zaměstnavatelé, reprezentovaní HR manažery a personalisty, měli naopak ocenit?

Jsou flexibilní, hledají smysluplnost a opravdovost, chtějí být vidět a slyšet, mají jiný vztah k penězům a vlastnictví a zcela přirozeně vidí katastrofální stav životního prostředí. Do praxe vstupují s ideálem zaměstnavatele, na kterého budou hrdí, chtějí pracovat ve firmě, která mimo jiné dlouhodobě dbá a rozvíjí svoji udržitelnost, touží půjčit svůj talent zaměstnavateli, který jejich hodnoty sdílí a chová se odpovědně k lidem, přírodě i okolnímu světu.

A jsme v jádru věci – mladý talentovaný kandidát hledá skutečně udržitelnou firmu, která nemaluje své inzeráty práce na růžovo či zeleno, ale která si je vědoma odpovědnosti za budoucí svět, a podle této filozofie žije a podniká.

Nestačí tedy jen skončit u kvalitní firemní kultury a wellbeing, ale pokračujte dál s budováním udržitelné firmy od A do Z a staňte se atraktivním zaměstnavatelem. A jak? O tom se dočtete v dalších našich článcích: Udržitelnost ve firmě krok za krokem a 4 zásady společenské odpovědnosti

Zjistěte, jak podnikat udržitelně