4 zásady společenské odpovědnosti

autor: | 17. 05. 2019 | Společenská odpovědnost

   Existují 4 zlaté zásady, které jsou klíčové pro správné zavedení společenské odpovědnosti. Seznamte se s nimi na následujících řádcích.

1. Zapojení celé firmy včetně vedení

        Pro zavádění společenské odpovědnosti do firmy je nutné určit koordinátora, který má tuto otázku na starosti a případně komunikuje i s externí konzultační firmou. Odpovědnost firmy však není pouze záležitostí jednoho zaměstnance a externí služby. Zapojit se musí celá firma a všichni její zaměstnanci. Iniciativa měnit věci k lepšímu, má vycházet právě od nich a proto by mělo být umožněno angažovat se komukoli, kdo má o toto téma zájem. Nejdůležitější však je, mít pověření od vedení firmy. Celý proces tak získá efektivitu a nestane se, že v půlce celé iniciativy se práce zablokuje, protože se vedení s inovacemi neztotožňuje. Všichni, kdo byli do projektu angažování, by rázem ztratili odhodlání a výsledný efekt je rezignace; a tedy úplný opak původního záměru.

        Podívejte se na shrnutí tohoto pravidla ve videu:

 

2. Zohlednění všech tří oblastí

        Při zavádění společenské odpovědnosti by měly být zohledněny všechny tři oblasti udržitelného rozvoje. To znamená, položit si otázky ze sociální, environmentální  i ekonomické sféry. Důležité je uvědomit si, že pokud některé z oblastí firma vynechává, nelze ji považovat za udržitelnou a její aktivity mohou být označeny naopak za greenwashing.

 

3. Důraz na důležitá témata

        Firmy se sice musí zabývat všemi třemi oblastmi, ale u většiny z nich není efektivní, aby všechny otázky řešily se stejnou intenzitou. Některé věci se jich netýkají vůbec, další jsou méně důležité a několik jich je naopak stěžejních a potřebují více prostoru. To závisí na typu firmy a jejím podnikání. Firma by se proto měla řídit takzvaným principem materiality. To znamená, že si definuje oblasti, kde má největší vliv nebo jsou pro ní a její stakeholdery nejdůležitější. Těmto otázkám se následně věnuje nejvíce. Přečtěte si celý článek Materialita CSR aneb 4 otázky, kterými si definujete zásadní témata pro svou firmu.

4. Dobrovolnost

        Až na výjimky je celý průběh zavádění společenské odpovědnosti dobrovolný. A to přináší mnoho výhod. Především to, že na implementaci neexistuje jednotný rámec. Můžete si vybrat z různých přístupů podle, kterých dosahovat vyšší udržitelnosti. Například GRI, Global Compact, ISO 26 000, Sustainability Code, SDGs a mnoho dalších. Můžete si mezi nimi vybírat, kombinovat je, a nebo si vytvořit svoji vlastní metodu. Celý proces je tak mnohem efektivnější.

        Navíc zde kreativita nezná mezí. Různé udržitelné firmy přistupují k této problematice po svém. Vychází ze specifik svého oboru a své unikátní firemní kultury. Vymýšlejí a testují nové modely, jak skloubit podnikání a udržitelnost a zároveň si tak vytvářejí svou jedinečnou image. Zavádění společenské odpovědnosti se díky tomu nestává zátěží, ale je i nadále příležitostí pro firmy, jak se zefektivnit, najít firemní identitu a vytvořit si dobré jméno.

        To jsou 4 zásady, které nesmí být při zavádění společenské odpovědnosti opomenuty. Ostatně se i částečně překrývají s tím, jak by měla vypadat udržitelná firma. Podrobný postup zavedení společenské odpovědnosti naleznete právě v tomto článku.

Zjistěte, jak podnikat udržitelně