Zpráva o udržitelnosti díl. 1 – Co to je a k čemu slouží

autor: | 22. 03. 2021 | Reporting

Kategorie: Reporting

Stále více firem se již pravidelně věnuje tzv. nefinančnímu reportingu. Proč vlastně? O co se jedná? To se dozvíte v prvním díle našeho třídílného seriálu o nefinančních reportech.

Výsledek nefinančního reportingu může být různý. Běžně se setkáváme s názvy jako Zpráva o udržitelnosti, CSR report, ESG report, nebo třeba i Zpráva o nefinančních ukazatelích. Ať už je však název jakýkoliv, jedná se o pomyslný dodatek k Výroční zprávě. Firma zde informuje o svém vlivu na životní prostředí, společnost a trh a ukazuje, jak se jí daří dosahovat vyšší udržitelnosti.
Reportování o dosažené úrovni udržitelnosti samozřejmě předpokládá, že se o něco takového firma již snaží. Má tedy vytvořenou strategii udržitelnosti a provádí konkrétní kroky pro naplnění stanovených cílů. V reportu se pak vše shrne, spočítá a vyhodnotí.

Povinnost reportovat
Pro některé velké firmy je nefinanční reportování povinné podle směrnice 2014/95/EU. U nás je povinnost ukotvena v Účetním zákoně. Firmy si tak vydáváním reportů plní zákonnou povinnost a musí se přitom řídit i předepsanými pravidly pro zveřejňované informace.
Reportovat tak musí firmy, které splňují všechny tři následující podmínky

  • Jsou to společnosti obchodované na burze, úvěrové instituce, nebo pojišťovny.
  • Jejich čistý obrat činí minimálně 40 000 000, případně bilanční suma 20 000 000 EUR
  • A mají 500 nebo více zaměstnanců.

U nás se však často setkáváme s tím, že za firmu v česku vydává report její mateřská společnost.
Tato pravidla se ovšem budou v příštích letech měnit tak, aby se povinnost reportování vztahovala na více firem. Nová podoba směrnice zatím není známá. Můžeme předpokládat, že dojde ke snížení spodní hranice, například, že to bude relevantní pro firmy již od 250 zaměstnanců.

Velká část firem však vydává své reporty dobrovolně. Proč to dělají a k čemu jim zpráva slouží?
Motivace jsou různé. Lze je shrnout do 5 ti kategorií. V ideálním případě firma uplatňuje report pro všechny zmíněné oblasti a využívá tak maximálně jeho potenciál.

Zelený marketing: Zpráva udržitelnosti je standardem pro všechny, komu záleží na svém dobrém jménu. Firma prezentuje, co vše udělala pro přírodu a společnost. Dokument navíc slouží jako výborný zdroj pro reklamní kampaně během roku. Bavíme-li se o marketingu a udržitelnosti, je potřeba si vždy dát velký pozor na greenwashing. Report by neměl být jen souhrnem aktivit. Měl by obsahovat relevantní data a být dostatečně transparentní. O obsahu píšeme v dalším díle seriálu.

Firemní kultura: Svou udržitelnost prezentují firmy i dovnitř směrem ke svým zaměstnancům. Přispívají tak k dobré firemní kultuře a stávají se atraktivní pro nové talenty. Report pomáhá komunikovat vizi společnosti a ukazuje, že práce pro firmu má vyšší smysl.

Spolupráce s partnery: Report slouží také pro informování vašich obchodních partnerů. Velcí odběratelé sledují udržitelnost svých dodavatelských řetězců a zajímá je tedy jaké jsou vaše dopady. Firmy rozesílají své reporty všem stakeholderům, včetně vlády, neziskových organizací a samozřejmě obchodních partnerů. Díky této transparentností se stávají lepším a důvěryhodnějším partnerem.

Investoři a banky: EU motivuje investory a banky, aby podporovali „zelené“ projekty a firmy. A zpráva o udržitelnosti je právě takový nástroj, podle kterého se udržitelnost firem hodnotí. V příštích letech bude udržitelnost firmy hlavním kritériem pro získání finančních prostředků a report nástrojem, jak to prokázat.

Zvyšování udržitelnosti: Pravým smyslem reportingu je zhodnocení stavu firmy, jako podklad pro další rozhodování. Report ukazuje, jak si firma vede v dosahování svých udržitelných cílů, a co proto za uplynulý rok udělala. Firma tak odhalí, které cíle se jim nedaří naplnit a co musí zlepšit. Každoroční zprávy umožní i srovnání v čase a firma se tak může systematicky zlepšovat.

Často se setkáváme s tím, že firma zpracovává zprávu o udržitelnosti, ale nevyužívá její celý potenciál. Je to škoda, proptože mrhá svými kapacitami a především příležitostmi. O obsahu a dalším využití reportu se budeme zabývat v dalších článcích.

Co by měla zpráva obsahovat a jak ji zpracovat, vysvětlujeme ve druhém díle tohoto seriálu.
Jak se zprávou naložit po jejím zpracování, se dozvíte v díle třetím.

 

Zjistěte, jak podnikat udržitelně