Vzniká jednotné místo pro všechny reporty udržitelnosti

autor: | 5. 10. 2022 | Reporting

Kategorie: Reporting

Firmy dnes publikují své reporty udržitelnosti zpravidla na svých webech, případně stránkách různých asociací a sdružení. Nyní budou moci být všechny dostupné na jednom místě a na jedno kliknutí, a to na novém webu www.reportyudrzitelnosti.cz.

Platformu spouští společnost Impact Metrics, která se zabývá analýzou ESG dat a jejich digitalizací. „Přišli jsme na to, že na trhu nic podobného není a přitom je tu řada subjektů, které reporty udržitelnosti zajímají. Chceme proto stávající prostředí zpřehlednit a vybudovat platformu, kam budou moci všichni zdarma svůj report nahrát a stejně tak si jej prostudovat,“ uvádí jednatel Impact Metrics Martin Klofanda.

Dnes není úplně jednoduché se k reportům dostat. Na to ostatně narazila i sama společnost Impact Metrics, která se mimo jiné zabývá tvorbou žebříčků na základě sady ESG kritérií posbíraných právě z reportů udržitelnosti. Firmy mají své nefinanční zprávy uvedené sice většinou na webu, ale pod různými názvy sekcí webu jako Udržitelnost nebo Společenská odpovědnost nebo (jako některé banky) v rámci rubriky Povinně zveřejňované dokumenty.

„Používají se i různé názvy reportů, někdo používá název Report udržitelnosti, jiný tomu říká Zpráva o udržitelnosti nebo Zpráva o udržitelném rozvoji. To znesnadňuje vyhledávání i pomocí vyhledávačů. Na našem webu stačí jednoduše zadat název společnosti,“ vysvětluje Klofanda.

Na novém webu by měly být v ideálním případě všechny reporty dostupné na českém trhu pohromadě a byly by snadno k nahlédnutí. „Pokud má někdo report, má jej kvalitní a k tomu má dobrou strategii v oblasti udržitelnosti, kterou se snaží naplňovat, pak jistě uvítá, když jeho report bude k dispozici co nejvíce příjemcům,“ míní Martin Klofanda. Podle něj tím budou firmy zároveň naplňovat jeden z principů ESG, a to ten schovaný pod písmenem G, tedy governance (řízení podniku) zahrnující i osvětu a transparentnost.

Navíc, pokud to firma s udržitelností myslí vážně, je za přípravou strategie, její implementací a posléze i za samotným reportem nemalé množství práce. „Ve firmách vznikají specializované pozice, někde již tvoří i početné týmy. Jako ocenění jejich práce vidíme právě zpřístupnění reportu co nejvíce lidem,“ dodává Martin Klofanda.

Už nyní jsou v Česku vypracované odhadem desítky reportů společností, firem či institucí, výhledově jich ale budou minimálně stovky. Povinnost mít nefinanční report se totiž postupně podle regulace Evropské unie rozšíří na další firmy. V Česku by se podle odhadů měla dotknout až tisícovky subjektů.

Přidat report na stránku bude jednoduché. Stačí, když se společnost zaregistruje s pomocí jednoduchého formuláře a dál už si bude moci svůj profil spravovat sama a v rámci něj nahrávat reporty či jej aktualizovat.

Vytvořením jednotné platformy pro uložení reportů (ve snadném formátu pdf) to přitom nekončí. „Ambice je rozšít ji o pokročilé funkce, díky kterým půjde s reporty více pracovat,“ doplňuje Martin Klofanda s tím, že samozřejmostí bude možnost třídění podle určitých kritérií, připravují se i další funkce.

Impact Metrics, stejně jako její sesterská společnost Fair Venture, se zaměřuje ve svých snahách v oblasti udržitelnosti hlavně na malé a střední podniky. A na ně myslí i při vytváření platformy pro reporty. Ačkoli tyto menší firmy reporty ze zákona ještě dlouhá léta nebudou muset vytvářet, různé údaje po nich chtějí jejich dodavatelé, zákazníci, banky často už nyní. „Chceme jim v budoucnu v tomto směru nabídnout nástroj, jak šetřit čas,“ doplňuje Klofanda.

Podobné platformy jako jsou nyní vznikající reportyudržitelnosti.cz jsou už ve světě běžné. Příkladem je třeba sustainability-reports.com, ačkoli tento web funguje v placeném režimu.

Česká platforma reportů bude fungovat jinak. Nahrávání i základní nahlédnutí do všech reportů bude nyní i v budoucnu zdarma. Cílem je rozšířit povědomí o snahách firem v oblasti udržitelnosti a o tom, jak se s plněním kritérií vyrovnávají. Možnost vyhledávání zdarma je i díky partnerům webu, což jsou nyní Komerční banka a společnost ČEZ. Mediálními partnery jsou vydavatelství Ekonews, Reportér a Hospodářské noviny.

www.reportyudrzitelnosti.cz

Zjistěte, jak podnikat udržitelně