Co s hotovým reportem udržitelnosti? Využijete ho v marketingu, klíčová je ale jeho analýza

autor: | 26. 07. 2022 | Reporting

Kategorie: Reporting

Data obsažená v reportu jsou nesmírně cenná. Díky nim můžete objektivně zhodnotit, jak si v oblasti udržitelnosti skutečně stojíte. Málokterá společnost to však opravdu dělá. A to je promarněná příležitosti.

Report můžete dobře využít pro marketingové účely a také zpětnou vazbu z trhu. Je totiž plný čísel a hodnot, které je možné porovnat. To je mimo jiné příležitost i pro účast v různých soutěžích, kde získáte možnost poměřit síly s konkurencí. Můžete tak získat certifikát, skóre, nebo místo v žebříčku, abyste viděli a vyhodnotili, jak dobře si v udržitelnosti vedete. To vám může pomoci v budování značky a dobrého jména firmy. Ale nejen to. Udržitelnost je čím dál důležitější také pro odběratele, banky a investory. Posuzuje se podle něj jak současný stav společnosti, tak její konkurenceschopnost v budoucnu.

V blízké budoucnosti bude značná část soukromých a veřejných financí k dispozici pouze pro firmy, které jsou hodnoceny jako udržitelné. Ty, které na tom budou s udržitelností dobře, budou mít lepší financování. A naopak. Firmy s horšími výsledky v udržitelnosti si budou půjčovat buď dráž, nebo nezískají peníze od investorů či bank vůbec.

Report můžete využívat také v obchodě. Měli byste jej rozeslat jak svým stávajícím obchodním partnerům, tak jej představit i při navazování nových obchodních vztahů. Vyberte zajímavé části reportu a ty zpracujte a aktivně komunikujte. Nedá se totiž čekat, že obchodní partneři či klienti zvládnou pročíst celý váš report.

Analýza je klíčová

Report by ale neměl skončit na oddělení marketingu a sloužit jen pro vylepšení PR. Primárním účelem reportu je zmapování aktuálního stavu udržitelnosti ve firmě. Po vydání reportu by tak měla nastat fáze vyhodnocení, tedy analýza udržitelnosti. Ta zahrnuje několik důležitých fází:

  • Report by mělo vidět a posoudit nejvyšší vedení
  • Vyhodnotit, co se povedlo zlepšit a kde naopak ke zlepšení nedošlo
  • Určit, které aktivity byly přínosné a které nikoliv
  • Zjistit, zda se daří naplňovat vytyčené cíle
  • Vyhodnotit, zda není potřeba redefinovat cíle, aby byly dostatečně ambiciózní a v souladu s potřebami společnosti

Po vydání reportu není na škodu vrátit se úplně na začátek a položit si otázku, s jakým cílem jste report vlastně dělali a jestli jste dosáhli jeho naplnění. Tím zjistíte, jak se daří vaši strategii udržitelnosti naplňovat. Jestli to jde podle plánu, příliš pomalu nebo vůbec. Report by měl také ukázat, co jste pro naplnění cílů udělali, zda se dané aktivity osvědčily, zda fungovaly, a co je potřeba zlepšit. Report je tedy podklad pro strategické rozhodování.

Po vydání reportu by měl k vedení putovat seznam opatření, která by pomohla situaci zlepšit. Bez aktivního zapojení vedení a skutečného zájmu na dobrém výsledku zůstane report jen marketingovým nástrojem a vám bude hrozit, že vám trh vaše snahy nebude věřit. A označí je za greenwashing. Cíle se sami nenaplní a pokud jsou nastavené správně, tak jsou ambiciózní a vyžadují inovace a změny.

Pusťte se do analýzy i bez reportu

Analýzu udržitelnosti můžete ve firmě udělat i přesto, že nefinanční zprávu ještě nevydáváte. K samotné analýze report nepotřebujete. A díky ní zjistíte důležité informace o tom, jaká je například vaše uhlíková stopa, dopad na biodiverzitu, nakládání s odpady, vliv na zaměstnance či zákazníky.

Podle toho, jak je firma pokročilá, může taková analýza trvat dva až čtyři měsíce. Na základě toho si pak můžete stanovit strategii udržitelnosti, nastavit si konkrétní měřitelné cíle a připravit politiky a konkrétní opatření. Ve výsledku tak budete mít vše připraveno na reporting v roce 2023 za rok 2022. Analýza tedy může sloužit jako podklad pro vypracování CSR reportu.

Ať už se vás týká jakákoliv varianta, buď samotná analýza či analýza reportu, je to cesta, jak posoudit, jak si jako firma stojíte. Bez analýzy jen těžko posoudíte, jak nejlépe zvýšit svoji udržitelnost, aby to bylo smysluplné a efektivní.

Zjistěte, jak podnikat udržitelně