Case study – nefinanční report Kofola

autor: | 6. 09. 2022 | Případové studie, Reporting

Tradiční český výrobce nápojů Kofola vydal historicky první samostatný nefinanční report, na jehož tvorbě jsme se podíleli. Obsahuje veškerá ESG data o fungování firmy. To jí pomáhá definovat, kam se chce posunout a proč.

Kofola je významným výrobcem a distributorem nealkoholických nápojů ve střední a východní Evropě. Působí v Česku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Chorvatsku a v Polsku. Vyrábí nápoje pod 26 značkami jako je stejnojmenná Kofola, Rajec, Ondrášovka, Korunní a další. Vedle výroby nápojů provozuje také autodopravu.

Bez ohledu na jakoukoliv legislativu se věnuje řadě aktivit, které se udržitelnosti týkají. Ať už je to dobročinnost a podpora komunitních akcí, nebo budování chráněných biodiverzitních oblastí kolem vodních zdrojů, ze kterých pocházejí její nápoje. Udržitelnost se tedy v Kofole již intenzivně řeší a report také už několik let vychází, bylo však zapotřebí dát tomu nový koncept.

Kofola je kótovaná na burze. To znamená, že musí povinně reportovat od roku 2017. Dosud tak činila v rámci své výroční zprávy. Legislativně bylo vše správně, ale informace zapadly, k nikomu se nedostaly. Letos jsme proto udělali report zvlášť a atraktivní pro širokou paletu čtenářů.

S čím jsme pomohli

Na reportu jsme spolupracovali se sustainability manažerem Davidem Sommerem. Původně jsme chtěli udržet koncept integrovaného reportu, tedy vydat nefinanční report opět v rámci výroční zprávy. Ukázalo se ale, že je to organizačně poměrně složité, proto jsme se rozhodli vydat jej samostatně.

Sběr dat v tak velké firmě byl oříšek. Bylo štěstí, že souběžně probíhal sběr dat pro analýzu udržitelnosti. Ta v Kofole probíhala celou první polovinu roku 2022.

Celý proces byl tedy díky probíhající analýze velmi pečlivý. Analyzovali jsme všechny dopady a rizika týkající se udržitelnosti. Z toho jsme sestavili seznam 10 témat, kterým se firma věnuje. K tomu nám pomohl i podrobný Stakeholder dialog. V něm se k udržitelnosti Kofoly vyjadřovali zaměstnanci, zákazníci, neziskové organizace, dodavatelé, nebo také obce, kde Kofola působí. Ti všichni sdíleli svůj názor na dopady firmy a aktivity, kterým by se měla věnovat.

Co bychom zlepšili

Report by neměl být příliš dlouhý, ale měl by obsahovat všechny relevantní informace. Příště bychom také mohli udělat krok dál a popsat specifická rizika, která Kofola identifikovala v rámci udržitelnosti. Navíc je možné celý report verifikovat nezávislou třetí stranou.

Jak jsme pomohli

Navázali jsme na analýzu a strategii, která v Kofole probíhá. Poprvé v historii firmy jsme vytvořili souhrnný nefinanční report.

Ten na 30 stranách rozebírá veškerá ESG data o fungování firmy. Obsahuje 10 oblastí, které jsou páteří udržitelnosti v Kofole. Kromě uhlíkové stopy jsou v něm informace o energiích, odpadech, materiálech, zaměstnancích atd. Těchto deset oblastí je páteří udržitelnosti v Kofole. V jejich rámci si firma stanovuje cíle a vymezuje rizika. Zná dopady a vliv, které má její činnost na životní prostředí i společnost. Pomáhají jí definovat, kam se chce posunout a proč.

Report je také prvním krokem pro přizpůsobení se nové reportovací směrnici CSRD, která nefinanční reporting rozšíří.

A co si z celého procesu Kofola kromě cenných dat ještě odnesla? Přišla na to, že je potřeba zapojit lidi z mnoha oddělení, aby dodali data, ale také strategie a aktivity ze své oblasti. Naše spolupráce bude probíhat i nadále.

Proč začít s tvorbou reportu co nejdřív

Report není pouze o sepsání aktivit. Je potřeba identifikovat důležitá témata a v nich sebrat všechna data. Celý proces se tak může velmi protáhnout. Některé firmy tak začínají s reportem za rok 2022 už teď.

Data samozřejmě nejsou k dispozici. Je ale možné udělat analýzy a stakeholder dialog, na základě kterých rozhodneme, čemu se firma v udržitelnosti bude věnovat a začít sbírat všechny dostupné podklady a vytvářet strukturu.

O Vaší situaci se s námi můžete pobavit. Napište mi na: dan@fairventure.cz

Zjistěte, jak podnikat udržitelně