Strategie udržitelnosti

Strategie udržitelnosti vám ukáže směr, kterým se ve firmě zabývat a čeho dosáhnout, abyste se postupně zlepšovali.

Naše služby / Strategie udržitelnosti

Služba obsahuje

$

Analýzu činnosti firmy a očekávání stakeholderů

$
Facilitovaná diskuse o ambicích firmy a stanovení cílů v udržitelnosti
$
Sestavení plánu pro dosažení cílů
$
Realizaci naplánovaných projektů a implementaci nových opatření,

Pro koho je služba vhodná?

Pro firmy, které si chtějí zmapovat své dopady a zjistit, v čem jsou lídry a co je potřeba zlepšit.

Jaký je přínos služby?

Strategie udržitelnosti je sjednocující prvek, který dává udržitelným aktivitám strukturu a dynamiku. Všichni budou vědět, o co firma usiluje a jaké budou následující kroky.

💡 Pro ukotvení a formulaci strategií využíváme koncepty Sustainable Development Goals (SDG) a Common Shared Value (CSV).

Zjistěte, jak podnikat udržitelně