ESG reporting

Nefinanční report neboli zpráva o udržitelnosti je Vaše vizitka. Shrnuje, jaké konkrétní kroky jste udělali směrem k větší udržitelnosti, v čem jste uspěli a nakolik jste naplnili své cíle. Tento dokument vám pomůže zúročit veškerou vynaloženou snahu a zvýšit povědomí o vaší firmě.

Naše služby / ESG reporting

Služba obsahuje

$
Definování důležitých témat (materialita)
$
Sběr, analýza a interpretace dat
$
Kreativní zpracování pomocí výstižných textů a zajímavé grafiky v souladu s metodikou GRI, SDG apod.
$
Finální CSR report je připraven pro audit od externí společnosti a další využití

Pro koho je služba vhodná?

Pro organizace, které chtějí vyjádřit, jak si vedou v udržitelnosti. Potřebují s reportem pomoci, nebo ho posunout na vyšší úroveň.

Jaký je přínos služby?

Report vyhodnocuje váš postup k vyšší udržitelnosti. Je to výborný podklad pro budování firemní kultury, atraktivní komunikaci značky, získání certifikací či pro strategické změny firmy.

💡 Pracujeme s metodikami GRI, UN global compact, Sustainability Code, Triple bottom line: People, Planet, Prosperity a propojujeme report s SDGs, Green Brands a B-corp.

Zjistěte, jak podnikat udržitelně