Analýza

Analýza udržitelnosti vám poskytne ucelená data, která umožní vytvořit dobrou strategii, a ukáže, kde jsou největší hrozby, ale také příležitosti pro vaši společnost.

Naše služby / Analýza

Služba obsahuje

Analýzu:

$
dopadů na životní prostředí
$
sociální odpovědnosti
$

společenského přínosu

$
udržitelnosti dodavatelského řetězce
$
komunikace udržitelnost
$
konkurence a trendů v oboru
$
dalších oblastí dle potřeb klienta

Pro koho je služba vhodná?

Pro firmy, které si chtějí zmapovat své dopady a zjistit, v čem jsou lídry a co je potřeba zlepšit.

Jaký je přínos služby?

Získáte tvrdá data, abyste se mohli správně rozhodnout a plánovat. Zjistíte, co jsou vaše silné a slabé stránky a jak si vedete vůči konkurenci.

💡 Pracujeme s metodikami a nástroji jako Hodnocení životního cyklu (LCA), B-Corp, Score4More, Green Brands a v souladu pro následné reportování podle GRI.

Zjistěte, jak podnikat udržitelně