Udržitelnost v nevýrobní firmě? Zde jsou 4 tipy, kde se realizovat

autor: | 19. 04. 2021 | Firemní strategie

Ať už poskytujete služby, jste na B2B trhu nebo fungujete v online prostředí, možností, jak přispět k udržitelnosti, je mnoho. A dopady zdaleka nejsou zanedbatelné. Sepsali jsme 4 oblasti, kde se mohou angažovat nevýrobní firmy.

Udržitelný provoz

Je pravda, že činnost nevýrobní firmy, není tolik náročná na využívání materiálů, produkci odpadů, nebo spotřebu energií. Vždy je dobré v tomto ohledu snížit svou náročnost a dosáhnout úspor. Vlajková loď vaší udržitelnosti to ale nebude. Zato jsou tu dvě environmentální témata, která se Vás týkají hodně.

I přes nízkou spotřebu elektřiny mívají firmy poměrně vysokou uhlíkovou stopu. Hlavním důvodem bývá cestování. Zaměstnanci cestují pravidelně na obchodní jednání do práce a z práce a pravidelně i na obchodní jednání? Není výjimkou, že se někdo z Vás účastní konference nebo školení v zahraničí, kam je nutné odletět? Nabízí se velká řada příležitostí, jak tuto uhlíkovou stopu snižovat. Můžeme zvolit tvrdé inovace jako nízkouhlíkové automobily. Mnohem větší potenciál zde však mají tzv. měkké inovace. Jako optimalizace sdílené dopravy, online konference a školení apod.

V případě IT společností se stále více zohledňuje také uhlíková stopa serverů, které ukládají Vaší práci. I to lze měřit a snižovat.

Voda a zeleň ve městě. Města trpí na nedostatek zeleně. Ne nadarmo se jim přezdívá betonová poušť. Tuto přezdívku nemají pouze kvůli nedostatku zeleně a vody, ale také nízké biodiverzitě. Veškerá dešťová voda odteče kanalizací, protože se nemá kde zachytit.

Kancelářské firmy ve velkých městech jsou předurčeny k tomu, aby pomohly vrátit zeleň do měst. To lze realizovat výsadbou stromů, nebo instalací zelených střech, retenčních nádrží, lučních porostů, zelených pruhů apod. Zeleň a voda vytvoří vhodné prostředí pro hmyz včetně opylovačů a ptáků. Navíc ochladí okolí a zpříjemní prostor pro vaše zaměstnance i sousedy.

Ať už se zaměříte na uhlíkovou stopu, nebo zeleň ve městech, je dobré si nejdříve stanovit cíle a poté měřit, jaký mají vaše aktivity dopad.

Kvalitní život

Zlato firmy je ukryté v jejich zaměstnancích a pro ty nevýrobní to platí dvojnásob. Spočívá v nich také těžiště vaší udržitelnosti. Sociální a společenské otázky jsou nedílnou součástí udržitelnosti a často i výrazně pomohou k řešení problémů životního prostředí.

Mnohé firmy tak zaměřily svou udržitelnost na „wellbeing“ svých zaměstnanců. Staly se lídry v rovném přístupu pro ženy a menšiny, zapojení zaměstnanců do řízení firmy, nebo třeba zdravé prostředí v budovách. I zde se nabízí celá řada konkrétních cílů, aktivit a opatření. Odměna v podobě vyšší angažovanosti a produktivity zaměstnanců na sebe nenechá dlouho čekat.

Není výjimkou, že firmy obrací svou pozornost i „ven“, směrem k veřejnosti. Česká republika má řadu společenských problémů jako zastaralý vzdělávací systém, nebo vysokou zadluženost. Pokud identifikujete, že se vás některý problém týká, můžete se stát i součástí jeho řešení. Příkladem jsou firmy, které přesouvají svá sídla z velkých měst, aby nabídly kvalifikované zaměstnání i mimo Prahu a Brno. Jindy se firmy soustředí na osvětu, vzdělávání nebo podporují občanské organizace apod.

Opět platí, že pokud firma přistupuje k tématu strategicky a sleduje vytyčení cíle, tyto udržitelné aktivity se jí vyplatí: ušetří náklady, nebo vychová své budoucí zaměstnance i zákazníky atd.

Udržitelný nákup

Vaše firma ovlivňuje udržitelnost také tím, jak nakupuje. V některých případech tvoří dodavatelské řetězce až 80% dopadu. Pokud tedy poptáváte hodně produktů a služeb můžete na to zaměřit i vaši udržitelnost a přinést pozitivní dopad.

Již běžným krokem je nákup ekologických čistících výrobků a udržitelné kávy. Tam to však ani zdaleka nekončí. Pokud chcete významný pozitivní dopad, řiďte se zásadami odpovědného zadávání. Vytvořte systém posuzování, seznam preferovaných certifikací a rozšiřte to na všechny dodavatele. Například nákup elektroniky má velký potenciál, jak šetřit planetu. V praxi je nejudržitelnějším řešením často nákup služby místo produktu. V takovém případě nekupujete kopírku, ale platíte pouze za samotný tisk.

Udržitelný byznys model

To nejlepší nakonec! V době koronakrize silně posílila schopnost firem spojovat svou činnost s prospěchem celé společnosti. Firma přebírá aktivní roli v řešení problémů a spojuje to se svou podnikatelskou činností. Čím více se jí daří obchodovat, tím více řeší daný problém. Známým příkladem jsou u nás sociální podniky, které propojují svou činnost s pomocí ohroženým skupinám. Obdobně se však chovají i banky a pojišťovny. Banco de Brasil zvýhodňuje „zelené půjčky“ a motivuje tak své zákazníky k odpovědnému chování. Tento přístup již přijímají i české banky včetně Hello bank, nebo ING.

Každý produkt a služba mohou být nastaveny tak, aby motivovaly k udržitelnému jednání. Tento koncept se nazývá Creating shared value. Základem je, aby firma sledovala cíle, které zlepšují daný problém.

Jak začít?

Jak vidíte, témat, kde realizovat udržitelnost, je mnoho. Váš dopad tak může být nakonec mnohem větší než u klasických výrobních firem. K tomu je však potřeba začít systematicky:

  • Zmapovat příležitosti a vybrat priority
  • Sestavit strategii udržitelnosti
  • Zavádět aktivity pro dosažení cílů

Mnohá odvětví jsou navíc udržitelností ještě nepoznamenaná. Je zde tedy příležitost, aby se Vaše firma stala lídrem a ukázala ostatním cestu. A pokud jsme vás tímto článkem inspirovali, využijte možnost individuální konzultace. Rádi Vás celým procesem provedeme.

Zjistěte, jak podnikat udržitelně