Jak se neztratit v klišé ESG? Důležité je vědět, v čem se musíte zlepšit

autor: | 18. 10. 2022 | Firemní strategie

Čím dál víc firem řeší, jak na ESG. Jak ale nesklouznout k tomu, aby se udržitelnost stala jen nástrojem k vylepšení PR?

To jsme vysvětlovali účastníkům našeho workshopu v rámci akce Týden inovací, který proběhl ve čtvrtek 13. října 2022 v Operu.

ESG a udržitelnost se stává čím dál větším tématem, firmy ale často nevědí, jak se k němu postavit. Stále existuje řada přístupů a začátky mohou být bez hlubší znalosti všech souvislostí strastiplné. Seberou spoustu kapacit a hrozí, že se firma utopí v klišé, které se k udržitelnosti vážou.

První takovou sadou klišé je přesvědčení, že firma je udržitelná, když sází stromy, třídí odpad nebo nabízí zelený produkt. Ona by se přitom měla soustředit na něco úplné jiného, například, jak se zbavit závislosti na plynu.

Druhá mýlka spočívá v tom, že udržitelnost spočívá ve vydávání nefinančních reportů. Nefinanční report je důležitý, firmu ale nespasí. Jak tedy udržitelnost uchopit správně?

„Důležité je vědět, v čem a jak by se firma měla zlepšit. Potřebuje strategii,” shrnul na workshopu CEO Fair Venture Dan Heuer.

Pro kvalitní zpracování strategie je nutné vědět, jaké jsou dopady firmy na její okolí, zaměstnance, atd. A jaká ji hrozí rizika v souvislosti se změnou klimatu. Rizika a dopady firma zjistí v rámci analýzy udržitelnosti, která by měla tvorbě strategie udržitelnosti předcházet.

Například pro pivovar představuje finanční riziko spojené se změnou klimatu sucho. Pivovaru může dojít voda potřebná pro výrobu piva, hrozí také riziko nedostatku surovin jako je chmel.

„Pro velké korporace je jednoduché splnit legislativu, mají na to oddělení i lidi. Ohroženy jsou ale menší české podniky, které nemají dostatek prostředků a mohou ztratit konkurenceschopnost,” uvedl Dan Heuer.

Proto jsme se v rámci společnosti Impact Metrics, která je sesterskou společností Fair Venture, zaměřili na digitalizaci ESG. Vyvíjíme softwarový nástroj, který má celý proces od analýzy po reporting usnadnit a také zlevnit, aby byl dostupný pro malé a střední podniky. Digitalizace v oblasti ESG je zatím v ČR v plenkách.

„Nyní se nacházíme ve stavu papírové účetní knihy,” připodobnila současnou úroveň digitalizace produktová manažerka Impact Metrics Petra Jelínková. V rámci své prezentace vysvětlila, jak vypadají jednotlivé fáze práce s klientem.

Analýza je základ

Začínáme analýzou, kdy v první fázi musíme zjistit, jak na to firma s udržitelností je, jaká data sbírá nebo jaké legislativní povinnosti na ni dopadají.

V druhé fázi firmu učíme, co je pro ni významné, tedy které oblasti mají významný dopad na její okolí a která část je pro firmu významná. Jako například v případě už zmiňovaného pivovaru voda.

„My ty oblasti a rizika, co vás nejvíce ohrožují pomůže identifikovat. Spousta firem sází stromky, ale to pro ně není důležité, potřebuje se třeba hlavně zbavit závislosti na plynu,” vysvětlovala účastníkům workshopu Petra Jelínková.

V další fázi si firma musí stanovit, co chce zlepšit a čeho chce dosáhnout. Poté přichází na řadu tvorba strategie, která má firmě ukázat, jak stanovených cílů dosáhnout. „Cíl je chovat se jako dobrý hospodář, aby jste věděl, že za 10 let budou mít zaměstnanci práci a vy budete dělat byznys,” vysvětlila Jelínková.

Poslední fází je pak tvorba nefinančního reportu. Ten by neměl skončit na oddělení marketingu a sloužit jen pro vylepšení PR. Jeho primárním účelem je zmapování aktuálního stavu udržitelnosti ve firmě. Po vydání reportu by tak měla nastat fáze vyhodnocení, kdy se opět dostáváme k analýze udržitelnosti.

Report dále slouží pro komunikaci dovnitř i ven firmy. Dále také pro investory a banky, které firmy motivují, aby byly zelené. Banky už totiž stále častěji nesmějí financovat „špinavý” byznys, proto už od firem žádají, aby jim data o udržitelnosti dokládaly. Čím udržitelnější firma bude, tím lepší podmínky financování v budoucnu získá.

Jak tedy pracovat s ESG a neutopit se v klišé? Je důležité správně rozumět, co je ESG a jaký význam má pro konkrétní firmu. Každá firma může mít rizika a dopady spojené s udržitelnosti někde jinde. Je proto potřeba dívat se na věci pragmaticky, co to znamená konkrétně pro vaši firmu, hledat příležitosti i v legislativě, nepodléhat panice a používat vhodné nástroje.

 

 

Zjistěte, jak podnikat udržitelně