9+1 důvodů proč zavést společenskou odpovědnost do vaší firmy aneb CSR je inovace

autor: | 17. 05. 2019 | Firemní strategie

Témata: CSR | ESG | Fair Venture

 Společenská odpovědnost je často vnímána jako dobročinnost, kterou si firma snižuje svůj zisk. Ve skutečnosti je to však přesně naopak. Tento koncept je komplexní strategií přinášející udržitelnost a navíc řešení pro samotnou firmu i v oblastech, které se jí zdánlivě netýkají.

        Zní to skoro zázračně, jako mávnutí zlatým proutkem? Proč to tedy nedělá každý? Protože to vyžaduje odvahu a spoustu práce, vybudovat transparentní a upřímnou firmu, které záleží na jejích zaměstnancích, veřejnosti i životním prostředí. Firmu, od které zákazníci chtějí kupovat, zaměstnanci jsou na ni hrdí a partneři ji důvěřují. Firmu, která má smysl a společnosti přináší přidanou hodnotu.

        Zde je 10 důvodů proč se Společenská odpovědnost vyplatí:

 

1. Zviditelníte se na trhu
Dle studie IPSOS z května 2018 má odpovědná firma 3x větší šanci být doporučena dál. Při rozhodování o nákupu produktu posuzuje společenskou odpovědnost firmy 53% zákazníků.

        Povědomí spotřebitelů o stavu životního prostředí nejen v České republice a Evropě stále stoupá. Lidé si i více uvědomují, jak stav životního prostředí a složení výrobků ovlivňuje jejich zdraví a budoucnost dětí. A vědí, jaký je rozdíl mezi udržitelnou firmou a podnikem sledujícím pouze krátkodobý zisk. Mladá generace Z je ve vztahu k udržitelnému rozvoji vysoce nadprůměrná, 72% mladých lidí sleduje výrobek z pohledu udržitelnosti.

        Při nákupním rozhodování spotřebitelé volí  spíše produkt, který vyrábí odpovědná firma.

 

2. Získáte vyšší důvěryhodnost u bank a institucí  
Banky a instituce důvěřují více firmám, které mohou doložit CSR report k ostatním firemním výkazům.

        Co by vás zajímalo, kdybyste měli dát sami sobě úvěr nebo grant? Z účetních výkazů a daňového přiznání sice vyčtete čísla, ale ne charakter, cíle, kulturu nebo zájem a podporu těch, kteří ji potřebují. A právě to vše a ještě více o vašem podnikání shromažďuje váš CSR report.

        Banky a jiné investiční a grantové instituce si pečlivě vybírají, do koho investují. Tím, že hledíte na své dopady a máte dlouhodobou udržitelnou strategii, zvyšujete svoji stabilitu i šance získat finanční podporu.

 

3. Budete atraktivním zaměstnavatelem  
78% zaměstnanců se zajímá o společenskou odpovědnost zaměstnavatele a 94% vysokoškoláků generace Y a Z upřednostňují společensky odpovědnou firmu jako svého zaměstnavatele, dokazují studie.

        Téma žhavé jako uhlík uprostřed ohniště. Která firma nebojuje s HR problematikou a stále nevymýšlí další „taháky“ na kvalitní kandidáty? Většina zaměstnavatelů již vyčerpala všechny možné benefity, navýšila platy atd. a opět se tím zařadila do fronty stejně postupujících firem. Ale co třeba vystoupit z řady, zavádět CSR strategie a jít cestou ke skutečně udržitelné firmě? Autentičnost, dobré jméno a význam firmy pro společnost jsou důvody, proč u Vás budou lidé chtít pracovat. O tom, jak na to jsme napsali samostatný článek.

 

4. Budete o krok napřed oproti legislativě EU
Od roku 2017 EU nařídilo nefinanční reporting velkým korporacím a tento trend bude zesilovat.  

        Lidé, komunity města ale i státy si začínají uvědomovat zhoršující se stav životního prostředí a podmínek pro život některých obyvatel na planetě. A právě proto se v Radě EU hledají řešení, jehož důležitou součástí mají být právě firmy. Jednou z cest je zavádění nefinančního reportování do podnikového výkaznictví. Státy prostě chtějí, aby jejich firmy byly udržitelné a budou je k tomu dále pobízet. Buďte u toho co nejdříve!

 

5. Otevřou se Vám dveře do světa
Mnohé nadnárodní firmy vyžadují od svých dodavatelů prokázání jejich společenské odpovědnosti.   

        Českým firmám se ve světě daří a většina z nich začíná svoji exportní éru v Německu. Právě tam se již CSR report stal standartní výbavou každé významnější firmy. Chcete-li obchodovat se zahraničím, buďte světoví a prokažte přiložením CSR reportu k firemní dokumentaci, že myslíte na budoucnost . My se při jeho zpracování řídíme  mezinárodně uznávaným rámcem GRI nebo jednodušším Kodexem udržitelnosti německé Rady pro Udržitelnost.

 

6. Stabilizujete své ekonomické, environmentální i sociální prostředí
Dle studie KPMG se s příchodem ekonomické krize rapidně navýšil počet firem, které implementovaly společenskou odpovědnost a stabilizovaly tak své ekonomické, sociální a environmentální prostředí, aby docílily udržitelnosti.

        Investice do strategií a prostředí firmy ve všech třech oblastech (sociální, environmentální i ekonomické) se vám v těžkých časech vrátí. Krize v jakékoli podobě má jeden pozitivní efekt – profiltruje zrno od plev. Firmy, které včas zavádějí udržitelné strategie a zpracují si kvalitní CSR report, začnou na sebe i na svět pohlížet odpovědně, a jen tak něco je nezaskočí. Ba naopak, budou stabilně růst, protože okolí jim bude důvěřovat.

 

7. Vygenerujete finanční úspory
Odpovědný přístup k podnikání šetří finance předcházením fluktuaci a plýtvání energiemi a jinými zdroji.   

        Udržitelnost spočívá v šetrném přístupu k hospodaření na všech úrovních. Zavedením společenské odpovědnosti uděláte přirozeně i audit vaší spotřeby vody, energií , materiálů a ostatních nákladů. Navíc, jako důvěryhodný zaměstnavatel, zamezíte i obrovským výdajům způsobeným fluktuací. Historie prokázala, že udržitelnost znamená prosperitu. Pro koho je zavedení společenské odpovědnosti plýtváním, ten nepochopil její podstatu.

 

8. Definujete si firemní identitu
Společenská odpovědnost přirozeně vede k vyjasnění kultury, vize a hodnot ve firmě a definuje vaši unikátnost.   

        Co je smyslem vaší firmy? Proč by s vámi měl někdo spolupracovat? Kdo jsou vaši dodavatelé a v čem jste skutečně nejlepší ? Zkrátka v čem spočívá vaše unikátnost? Vy v tom možná máte jasno, ale souhlasí s vámi i ostatní? Definice firemní kultury vám pomůže odlišit se od konkurence a umožní zákazníkům i zaměstnancům ztotožnit se s vaší značkou. I firma může mít svého ducha.

 

9. Vytvoříte si originální tvář
Moderně zpracovaný CSR report slouží jako kronika společnosti i jako upřímný marketingový nástroj, který zkvalitní Vaši image.

        Klasickým výstupem Společenské odpovědnosti je tzv. CSR report nebo Zpráva o udržitelnosti firmy. Kreativní dokument, který však má svá pravidla. Firmy zde uvádí komplexní informace o svém podnikání (například i to, kolik spotřebují energie a jaké zastoupení žen mají mezi zaměstnanci). Zpráva se obvykle reviduje alespoň každé dva roky a informuje veřejnost i o tom, jak si firma vede v dosahování cílů, které si vytyčila. A co víc? Report je především upřímnou kronikou firmy. Definuje její poslání ve společnosti, i to jak v průběhu historie naplňuje a formuje své hodnoty a vize. Cenný dokument také pro budoucí generace.

10. Přispějete „vaší troškou do mlýna“ pro lepší svět!
Implementací CSR přispějete k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDG) či prostě zlepšíte situaci ve svém okolí.   

        Každý z nás přichází s nápady, co by se dalo zlepšit ve firmě, v životním prostředí i ve společnosti. Firmy jsou aktivní v mnoha oblastech a často mají větší vliv a úspěšnost než instituce nebo stát. Právě proto může být firma pravým nositelem transformace. Sedmnáct Cílů udržitelného rozvoje (SDG) definuje nejakutnější problémy světa a způsoby, jak proti nim bojovat. Společenská odpovědnost je strategie, jak se firmy mohou stát udržitelnými a přispět k lepšímu stavu na planetě. Zavedením CSR přispějete pro dobro Země.

Zjistěte, jak podnikat udržitelně