Příběh Fair Venture: od lásky k přírodě vedla cesta k udržitelnosti firem

autor: | 20. 09. 2022 | Fair Venture

Kategorie: Fair Venture

Na začátku Fair Venture stáli Lenka a Dan Heuerovi. Matka a syn. A touha vést firmy k udržitelnosti.

Cesta Fair Venture začala v roce 2017. Tedy v době, kdy byla udržitelnost téma spíše jen pro úzkou skupinu firem. Buď pro ty, které ji měly ve své DNA nebo pro ty, které ji řešily v rámci společenské odpovědnosti.

Lenka tehdy pracovala v nábytkářském průmyslu a pomáhala firmám s interiéry. Tedy s vybavením kanceláří, veřejných prostor a komerčních center. Čím dál víc si ale kladla otázku, jestli skutečně věří tomu, co dělá.

Obchodníci z nábytkářských firem totiž v pětiletých cyklech atakovali firemní zákazníky a snažili se za každou cenu dosáhnout kompletní výměny nábytku. Lence tento spotřební model vadil čím dál víc a vnitřně cítila, že takový agresivní způsob podnikání není dlouhodobě udržitelný.

„Potřebovala jsem hlouběji pochopit lidské motivace, myšlení a obecně se trochu zastavit, nehnat se dopředu za kvantitou a nevytvářet další, mnohdy zbytečný odpad. Smysl jsem viděla a stále vidím spíše v kvalitativním růstu a chtěla jsem se naučit předávat to dál,“ popisuje Lenka s tím, že prvním krokem byl dvouletý koučovací výcvik, který jí rozšířil obzory v procesech myšlení, komunikace a jejich transformace s cílem zkvalitnit život lidem i firmám.

Férové podnikání jako cíl

V té době si s Danem uvědomili, že mají stejnou ambici – pomoct firmám snížit své dopady. Dan tehdy sledoval nekalé praktiky firem v neziskové organizaci a uplatňoval tak své poznatky ze studia udržitelnosti a sociální ekologie.  Právě v udržitelnosti firem a vedení podnikatelů k tomu, aby transformovali svůj byznys, stali se udržitelnými a svým podnikáním zastavili devastaci planety i lidské společnosti, viděl budoucnost.

Příroda Dana fascinovala vždycky. Hledání lepších podmínek pro životní prostředí se stalo jeho cestou v osobním i pracovním životě. „Na Erasmu v Portugalsku jsem se ponořil do problematiky plastů v mořích a následně na tom založil také svou bakalářku. Čím dál víc jsem vnímal různé environmentální problémy, což byl důvod začít studovat sociální ekologii,“ popisuje.

Obecně se totiž podle něj mělo za to, že původcem špatného stavu planety je kapitalismus. „Můj otec je podnikatel a viděl jsem problém negativních dopadů firem složitěji. Začal jsem hledat cesty, jak tyto dva světy propojit a specializovat se na udržitelnost firem,” vzpomíná na své začátky Dan.

Nakonec se plány staly realitou a v létě 2018 vznikla společnost Fair Venture. Jejím mottem bylo a je férové podnikání, ke kterému vede férová cesta. Začátky nebyly jednoduché, protože pro většinu firem, kromě těch zasvěcených, nebyla v té době udržitelnost téma. „Řešily ji jen firmy, jejichž vedení ji vnímalo jako hodnotu, nebo firmy, které ji řešily kvůli poptávce,” popisuje Dan.

Přelomový rok

Situace se ale postupně začala měnit. Zejména kvůli dekarbonizačním plánům Evropské unie a chystané povinnosti nefinančního reportingu, který na řadu firem dopadne. Firmy začaly rozpoznávat udržitelnost jako byznysovou příležitost, která dává i finanční smysl. Již se jim vyplácelo snižovat dopady a o poradenské služby jevily zájem. Klientů začalo postupně přibývat. Dnes se mezi ně řadí společnosti jako Kofola, Biopekárna Zemanka, Sonnentor, Hello Bank a další.

Přelomový byl z pohledu zájmu o udržitelnost loňský rok. „Během roku 2021 se vše změnilo a nyní je to otázka konkurenceschopnosti. Kdo neřeší udržitelnost, tak hazarduje s úspěchem firmy,” uvádí Dan.

A jak vlastně Fair Venture firmám s udržitelností pomáhá? Dan a jeho tým nejdříve ve firmě zjišťují, kde jsou největší dopady a rizika firmy spojená s udržitelností. K tomu slouží různé analýzy a porovnání včetně výpočtu uhlíkové stopy.

„Následně sestavujeme strategii a modelujeme cíle, kterých firma může dosáhnout, aby byla udržitelnější, což se jí samozřejmě vyplatí i ekonomicky. Ocení to nejen banky, ale i odběratelé, zaměstnanci a zákazníci,” vysvětluje Dan.

V dlouhodobé perspektivě se tím ušetří mnoho nákladů. Podle Dana to mohou potvrdit všichni, kdo dnes mají fotovoltaické panely na střechách výrobních závodů. „Poté, co sesbíráme data, provedeme analýzy a nastavíme cíle, zpracováváme s firmami ESG reporty podle ustálených metodik tak, aby bylo možné posoudit a ocenit jejich aktivity,” doplňuje.

Nová síla s příchodem investora

Dnes je Fair Venture rostoucí společností, která si drží svoji původní filosofii, že růst se má zejména díky kvalitě a inovacím. Byť mezi její klienty patří také velké firmy, cílem je pomáhat zejména malým a středním podnikům. Ty jsou změnami ohroženy, protože nemají specialisty na udržitelnost jako velké společnosti ani finance na služby velkých konzultačních firem a potřebují pomoci.

Důležitým milníkem byl pro Fair Venture i letošní rok. V srpnu se spojila se společností Impact Metrics, která se zabývá analýzou ESG dat firem a jejich digitalizací a kterou Dan loni spoluzakládal. Obě firmy se spojily pod společností Impact Factory, která získala investici z podfondu Finance investiční skupiny RSJ, která si v ní tímto zajistila 15procentní podíl.

Spojením vznikla silnější entita, která může nabídnout klientům širší portfolio služeb. V jejím čele stojí jako CEO Dan. „Už brzy představíme služby, které mají firmám pomoci s ESG. Chceme digitalizovat oblasti související s ESG daty u analýzy, strategie a reportingu. Cílem je vývoj nástroje pro řízení udržitelnosti ve firmách. Ten bude možné uplatnit napříč obory a trhy,” vysvětluje Dan novou vizi.

Zjistěte, jak podnikat udržitelně