Materialita CSR aneb 4 otázky, kterými si definujete zásadní témata pro svou firmu

autor: | 17. 05. 2019 | Udržitelná firma

 V článku „4 zásady pro správné zavedení společenské odpovědnosti do firmy„, jsme uvedli, že jedním z klíčových kroků je definovat si, jaká témata jsou pro vaší firmu stěžejní a při zavádění společenské odpovědnosti je třeba se na ně zaměřit.

        Pro to, abychom získali seznam těch několika oblastí našeho zájmu, je potřeba  mít na zřeteli tyto 4 otázky:

 

Co je předmětem Vašeho podnikání?

        Předmět Vašeho podnikání a průmyslové odvětví je samozřejmě tím nejdůležitějším hlediskem při určování důležitých témat.

        Například dopravní firma se zajímá o své  emise skleníkových plynů, nábytkářská firma o kvalitu lesů a výrobce oblečení o blahobyt zaměstnanců a lidská práva.

 

Jaká je Vaše firemní kultura?

        Ač se to může zdát nepodstatné, firemní kultura, postoje a názory zaměstnanců jsou při definování důležitých témat klíčové. Zde se stává Vaše firma unikátní, protože se profiluje nejen podle vnějšího, ale i vnitřního prostředí. Právě zaměstnanci z velké části reprezentují firmu a utvářejí její hodnoty i celkovou tvář. Jejich zapojení do definování důležitých témat i jiných procesů zavádění společenské odpovědnosti je proto zásadní.

        Pokud si zaměstnanci našli zálibu v ochraně ptactva, podpoře neziskových organizací nebo boji proti korupci, je to i zájem Vaší firmy a konkurenční výhoda oproti jiným firmám, které nic tak specifického nemají.

Co si myslí ostatní stakeholdeři?

Kromě názorů zaměstnanců je samozřejmě také důležité,  co si myslí vedení a ostatních stakeholdeři jako jsou zákazníci, dodavatelé nebo obecná veřejnost včetně neziskových organizací a státu. Firma by měla rozpoznat, jak moc velký zájem mají jednotlivé skupiny o její činnosti a aktivně s nimi komunikovat. Jejich názor může pomoci při rozhodování o zásadních tématech, ale i jinde.

        Příkladem může být regulace plastových obalů, zájem médií o potírání korupce nebo rozhodnutí Vašeho klíčového odběratele spolupracovat pouze s firmami, které mají genderový audit a snaží se o rovnoprávnost žen a mužů.

 

Jak si vedete v číslech?

        Neposledním vele-důležitým zdrojem informací jsou nefinanční informace, které o sobě firma nashromáždila v rámci vnitřního auditu. Z těchto dat lze vyčíst silné a slabé stránky firmy stejně jako i příležitosti. Firma by měla upřednostnit problematiku, kde je potřeba se co nejvíce zlepšit, je zde největší potenciál pro změnu, nebo zde naopak vyniká a může tak zaujmout a inspirovat ostatní.

        Z vnitřního auditu se můžete dozvědět, že využíváte zbytečně velké množství nerecyklovaného a neobnovitelného materiálu, nebo naopak, že si překvapivě dobře vedete v podpoře čerstvých maminek, protože se k Vám hodně z nich vrací. To jsou všechno věci, na kterých lze výborně stavět.

 

        Odpověďmi na tyto čtyři otázky nejenom zjistíte, co byste měli sledovat a v čem se dále zlepšovat. Získáte tím také představu o unikátnosti své firmy, která vychází z jedinečného průsečíku čtyř os, na které jste si práve odpověděli: typu podnikání, firemní kultury, vlivu stakeholderů a stavu firmy. Je to výborná šance, jak se diverzifikovat od konkurence a všem ukázat, že Vaše firma má ducha a přidanou hodnotu.

 

        Definování důležitých témat se často označuje jako materialita. Materialita je jedním ze zásad zavádění společenské odpovědnosti a vytváření CSR reportů.

 

Podívejte se také na naše video o tom co je to Materialita v CSR:

Zjistěte, jak podnikat udržitelně