Krátkodobý zisk vs. udržitelná firma aneb co je v zájmu vedení firmy?

autor: | 16. 03. 2020 | Udržitelná firma

Často se říká, že “firmy nemohou být udržitelné, protože sledují pouze svůj krátkodobý zisk. Až budou sledovat také něco jiného než zisky, mohou se teprve stát udržitelnými.”
Kritika vypadá jednoduše, ale není tak úplně přesná!
Každý manažer a dokonce i student podnikové ekonomie ví, že jakmile by sledoval pouze krátkodobý zisk daleko by nedošel. Znamenalo by to, omezení veškerých investic do vývoje a budování jména značky, zadlužení a snížení kvality produktů apod. Zisky by sice krátkodobě vystřelily nahoru, ale firma by do roka zkolabovala.
Dobří manažeři jsou samozřejmě mnohem obezřetnější, plánují na dlouho dopředu a často obětují i krátkodobý zisk. Ale za co tedy? Co je jejich cílem?
Někdy se to označuje jako maximalizace hodnoty pro shareholdery. Cílem jsou spokojení vlastníci, jimž roste hodnota majetku a dostávají stabilně se zvyšující příjmy po několik následujících let.
Co to tedy znamená pro přechod na udržitelnou firmu? Firmy nesledují krátkodobý zisk, ale svou hodnotu a spíše střednědobý zisk.
A právě celková hodnota firmy a střednědobý (především pak dlouhodobý) zisk jsou závislé nejen na finančních výsledcích uvedených ve výroční zprávě, ale také na tom:
jak se daří jejich stakeholderům
a jak je jejich stakeholdeři vnímají

Měly by proto podrobně znát potřeby a požadavky svých zákazníků, zaměstnanců, ale i neziskových organizací, obchodních partnerů, státu a dalsích. Pokrokové firmy už vědí, že se vyplatí se svými stakeholdery diskutovat a jejich názor brát v potaz. Vyvarují se tak nepříjemným překvapením a zjistí jaká je jejich přidaná hodnota společnosti musí vést dialog a vycházet jim vstříc.
Činnost takových firem již neslouží pouze zájmům vlastníků, ale také ostatních aktérů. A vytváří tak sdílenou hodnotu.
Tyto prozíravé formx firmy vydávají Zprávy o udržitelnosti nebo tzv. integrované reporty. To znamená, že kromě finanční výkonnosti ve výročních zprávách informují také o tom, jak (negativně i pozitivně) ovlivňují životní prostředí a společnost. Tyto informace se následně stávají i součástí podkladů pro strategické rozhodování vedení.

A navíc, nefinanční informace zaujmou mnohem širší spektrum lidí, kteří se s firmou dostávají  do styku.

Zjistěte, jak podnikat udržitelně