Cíle udržitelného rozvoje ve vaší firmě

autor: | 20. 08. 2019 | Udržitelná firma

V roce 2017 definovala Organizace spojených národů 17 Cílů udržitelného rozvoje, ke kterým by naše společnost měla směřovat. Cíle jsou také známé pod zkratkou SDGs z anglického Sustainable Development Goals. Pod jednotlivými cíli si lze představit i hlavní globální problémy a pomáhají tak státům, organizacím i jedincům zorientovat se v největších hrozbách pro planetu i opatřeních, která je nutné přijmout. V rámci dosahování Cílů by se mělo vytvořit partnerství mezi strukturou OSN, státy, soukromým sektorem, občanskou společností a dalšími hráči.

     Firmy všech velikostí a typů mají potenciál, využít své kreativity a inovací k řešení výzev udržitelného rozvoje. Všechny Cíle však nebudou pro každou organizaci stejně důležité. V rámci své společenské odpovědnosti si proto organizace vybere jen několik Cílů, kterým se věnuje intenzivně. Každý cíl se skládá z řady podcílů a indikátorů, kterými je dále rozváděn a upřesňován. Kromě 17 cílů je tak definováno dalších 169 podcílů. To může být užitečné také při rozhodování, jakým konkrétním způsobem bude firma k Cílům udržitelného rozvoje přispívat. V rámci své činnosti se mohou veřejně zasazovat o zlepšení dané situace, přinášet inovativní řešení, vzdělávat své stakeholdery apod. Cíle, kterým se firma nevěnuje aktivně, by měla sledovat aspoň pasivně. To znamená, dbát o to, aby  nepříspívala ke zhoršování situace.

     Česká republika vytvořila Strategický rámec ČR 2030, kde vybírá 13 ze 17 cílů udržitelného rozvoje relevantních pro naší zemi. Dočtete se zde také, jak lze konkrétně cílů dosahovat.

 

     Jak začít pracovat s Cíly udržitelného rozvoje ve firmě?

     Vybrané Cíle by se měly shodovat se zaměřením firmy a názory jejich stakeholderů (více zde: důležitá témata). Poté, co je rozhodnuto, které Cíle bude firma sledovat, měla by si také určit jak k nim bude svou činností přispívat. Naplňování cílů by mělo být následně zakomponováno do Strategie udržitelnosti firmy, nebo jiných dlouhodobých plánů. Dosahování udržitelnosti firmy tak půjde ruku v ruce s naplňováním Cílů udržitelnosti. Následně přichází na řadu již samotná činnost. Firmy se v rámci své činnosti mohou veřejně zasazovat o zlepšení dané situace, přinášet inovativní řešení, vzdělávat své stakeholdery apod. A nakonec lze Cíle využít i při zpracování CSR reportu. Můžete vyjádřit svou výkonnost a snižování dopadů právě i v kontextu Cílů a ukázat tak, jak k nim přispíváte.

     Detailní návod, jak zavést společenskou odpovědnost, najdete v tomto článku: Udržitelnost ve firmě krok za krokem.

 

     Níže je seznam všech 17ti Cílů udržitelného rozvoje. Každá firma má blíže k jinému cíli. Zvláštní důraz na soukromý sektor je však kladen v cíli číslo 12. Jsou to právě firmy, které by měly přicházet s řešeními pro dosahování udržitelné výroby a spotřeby. Přičemž samozřejmostí je, zavádět již existující šetrné opatření a pravidelně o tom reportovat.

 

Cíl 1: Konec chudoby
Cíl 2: Konec hladu
Cíl 3: Zdraví a kvalitní život
Cíl 4: Kvalitní vzdělání
Cíl 5: Rovnost mužů a žen
Cíl 6: Pitná voda
Cíl 7: Dostupné a čisté energie
Cíl 8: Důstojná práce a ekonomický růst
Cíl 9: Průmysl, inovace a infrastruktura
Cíl 10: Méně nerovností
Cíl 11: Udržitelná města a obce
Cíl 12: Odpovědná výroba a spotřeba
Cíl 13: Klimatická opatření
Cíl 14: Život ve vodě
Cíl 15: Život na souši
Cíl 16: Mír, spravedlnost a silné instituce
Cíl 17: Partnerství ke splnění cílů

Více o cílech se dozvíte zde. Jejich zohlednění v rámci Vaší organizace s Vámi velmi rádi probereme.

Zjistěte, jak podnikat udržitelně