5 příznaků udržitelné firmy

autor: | 20. 08. 2019 | Udržitelná firma

 Kdejaká firma se dnes považuje za zelenou, udržitelnou, společensky odpovědnou, ekologickou nebo environmentálně uvědomělou. Často to však zůstává pouze u slov a reklamy. Čím se tedy vyznačuje firma, která na sobě opravdu pracuje a směřuje k vyšší udržitelnosti?

 

    1. Má své poslání

    Udržitelná firma je taková firma, která má kromě svého ekonomického cíle také společenské poslání, jež si definovala na základě svého podnikání a názoru zaměstnanců. Toto poslání vzniká z podstaty činnosti firmy v kombinaci se specifickou firemní kulturou a obvykle přispívá k lepší situaci ve společnosti nebo na planetě.

    Například vzdělávací agentura může usilovat o větší povědomí o udržitelnosti, výrobce mléčných výrobků – hledat lepší způsoby chovu dobytka a mléčných alternativ. A právnická kancelář – zastupovat více sociálně slabých občanů. Hotel může učit své hosty, jak chránit místní přírodní rezervace nebo historické památky. A marketingová kancelář – inspirovat své klienty v environmentálně odpovědných řešeních reklamy atd.

 

    2. Její zaměstnanci jsou na ni hrdí

    Udržitelná firma si uvědomuje, že zaměstnanci jsou jejím nejcennějším pokladem. Právě v nich se skrývá potenciál, stát se unikátní a osobitou organizací. Zapojuje je proto do rozhodování, zohledňuje jejich názor, dbá o to, aby měli možnost podílet se na projektech, které je baví apod. A naopak, dobří zaměstnanci nejsou pouze produktivní, ale podílejí se i na formování firmy, čímž získávají pocit sounáležitosti a jsou ochotni vymýšlet a přinášet společnosti své vlastní nápady a celkově se podílet na jejím budování. Firma, která se takto chová, se zároveň stává i atraktivním zaměstnavatelem pro potencionální kvalitní uchazeče o práci.

 

    3. Sleduje a snižuje své negativní dopady na společnost a životní prostředí

    Udržitelná firma se nejen soustředí na své zaměstnance, ale na všechny aspekty své činnosti. K tomu slouží tzv. Revize udržitelnosti, kde si vedení vyjasní, jaký má vliv na společnost a životní prostředí. A tuto “nefinanční výkonnost” systematicky zlepšuje a transparentně o ní informuje ve svém CSR Reportu.

 

    4. Podporuje aktivity pro lepší svět

    Vytváření odpovědných aktivit navenek a podpora neziskových a jiných organizací by měly následovat až poté, co firma nastaví kvalitní vztahy se svými zaměstnanci a zreviduje své negativní dopady. Avšak často je podpora dobročinných aktivit to jediné, k čemu se firmy uchýlí, přičemž se vyhýbají interní revizi a inovacím.

    Podpora občanských a prospěšných aktivit je samozřejmě smysluplnou nadstavbou. Měla by ale souviset s tématy, která si firma definuje jako důležitá. A je už na ní, zda je realizuje vlastními aktivitami nebo podporou neziskových a jiných organizací, které se touto činností dlouhodobě zabývají. Ideálně by se měla na svá důležitá témata soustředit systematicky a využívat přitom i vlastní expertízu. Snáze se tak podaří situaci zlepšit a často z toho plyne prospěch i pro samotnou firmu.

    Klasickým příkladem je investice do vzdělání, které se firmě vrátí v podobě kvalitních uchazečů o práci. Oblíbenou aktivitou finančních institucí je zase asistence obyvatelům zbavovat se exekucí. Ty se poté mohou opět zapojit do pracovního procesu a stát se jejich zákazníky. A pro potravinářský průmysl je dnes klíčové investovat do udržování vody v krajině, aby sucho neničilo nejen přírodu, ale i úrodu.

 

    5. Přináší udržitelné inovace

    Naprosto udržitelnou firmu bychom dnes bohužel hledali marně. Všechny organizace mají nějaké negativní dopady a omezit je všechny na nulu, není prakticky možné. Udržitelné firmy své nedostatky sice znají a snaží se je snižovat, ale tím to u nich nekončí. Především totiž hledají inovativní způsoby, jak se jim úplně vyhnout. Odpovědná firma se tak zabývá sociálními a environmentálními otázkami i v rámci manažerských strategií, vývoje atd. A hledá tak cesty, jak poskytovat výrobky nebo služby bez produkce odpadu, emisí skleníkových plynů nebo podněcování ke konzumerismu.

Zaujalo Vás toto téma? Přečtěte si také proč je lepší budovat udržitelnou firmu, než nabízet pouze ekologické produkty.

Zjistěte, jak podnikat udržitelně