Zpráva o udržitelnosti díl. 3 – Jak naložit s hotovým reportem

autor: | 6. 04. 2021 | Reporting

Kategorie: Reporting

Cílem mnoha firem je vydat nefinanční report. Tím to však nekončí. Dále by měla následovat řada aktivit na využití jeho potenciálu. Na to se často zapomíná, a to je velká škoda.

Již v 1. díle o nefinančním reportování jsme naznačili, že CSR report má řadu využití. Ve druhém díle jsme popsali, co by měl správně obsahovat. Nyní se budeme věnovat tomu, jak využít potenciál tohoto dokumentu.

Interní komunikace – udržitelnost je úžasný nástroj pro budování firemní kultury. Nemůžeme čekat, že si zaměstnanci přečtou celou zprávu sami. Musíme jim jít naproti a informace pro ně vyfiltrovat a vhodně podat. Proto se dělají shrnující videa, vybírají se zajímavé části do letáků a sbírá se zpětná vazba od zaměstnanců. Cílem je, aby pochopili že report je především o nich. A to nejdůležitější: Do procesu udržitelnosti je musíte aktivně zapojit, aby to byli právě oni, kdo ovlivní, co bude v reportu napsáno příští rok.

Externí komunikace – Počet uvědomělých zákazníků roste, ale nemůžeme očekávat, že budou nadšeně pročítat váš report. Opět je potřeba vybrat zajímavé části a komunikovat je aktivně veřejnosti. S reportem se také můžete ucházet o ceny v soutěžích. Hlavně byste ho měli rozeslat všem svým partnerům a prezentovat se s ním při představování firmy a navazování obchodních vztahů.

Porovnání a hodnocení firmy – Díky datům v reportu, lze objektivně zhodnotit udržitelnost firmy. Málokdo to však opravdu dělá. Report je plný čísel a hodnot, které lze porovnat. Pro svou firmu tak můžete získat certifikaci, skóre, nebo místo v žebříčku, abyste vyhodnotili, jak dobře si v udržitelnosti vedete. Takové objektivní hodnocení samozřejmě buduje dobré jméno firmy. Stále více to však sledují také odběratelé, banky a investoři. Velká část soukromých a veřejných financí bude k dispozici pouze pro firmy, které jsou hodnoceny jako udržitelné.

Strategické řízení – A teď o pár kroků zpět. Proč jsme vlastně report dělali? Abychom vyhodnotili, jak se nám daří naplňovat naši strategii udržitelnosti. Pravděpodobně také zjistíme, že některé cíle splníme, ale jiné naplňujeme příliš pomalu. Report nám odhalí, co jsme proto udělali, co fungovalo a co je potřeba zlepšit. Je to tedy podklad pro strategická rozhodnutí. Po vydání reportu by měl k vedení putovat seznam opodstatněných opatření, která by pomohla situaci zlepšit. Cíle se sami nenaplní a pokud jsou nastavené správně, tak jsou ambiciózní a vyžadují inovace a změny…

Děkujeme, že jste dočetli náš třídílný seriál o reportech udržitelnosti až do úplného konce. Pokud stále zůstaly nějaké vaše otázky nezodpovězeny, nebo s námi chcete navázat spolupráci, neváhejte se na nás obrátit.

Zjistěte, jak podnikat udržitelně