4 výhody, které Vám přinese CSR report

autor: | 17. 05. 2019 | Reporting

Kategorie: Reporting

        Stále více firem již vytváří CSR reporty, kde zveřejňují své nefinanční informace. Jedná se o dokument, kde je podrobně rozebráno, jaký má firma vliv na své okolí, společnost, zaměstnance a životní prostředí. Více informací o tom, jak vytvořit CSR report, si můžete přečíst v tomto článku.

        Proč to však firmy dělají? K čemu jim tato činnost vlastně je? Zde jsou hned 4 výhody, které firmám zpracování CSR reportu přinese.

1. Budete o své firmě vědět více

        Zpráva o udržitelnosti vyžaduje řadu informací, které si firma jinak neeviduje. Jejich zpracování Vás tak přivede ke sledování ukazatelů a indikátorů, které Vás před tím ani nenapadly. Příkladem může být například poměr žen a mužů ve firmě, jejich platová rovnost, uhlíková stopa, míra podpory místních menších podnikatelů a podobně. Na základě těchto dat můžete podchytit mnohé negativně se vyvíjející jevy a naopak využít silných stránek, o kterých jste  dosud nevěděli. Dozajista přispějete k vyjasnění a lepší komunikaci firemní kultury.

2. Prokážete svou udržitelnou uvědomělost

        Vypracováním zprávy o nefinančních informacích dokazujete komplexní přístup k otázce udržitelnosti. Na rozdíl od konkurence, která se zaměřuje pouze na ekologické produkty nebo zelenou reklamu, vy prokazujete, že k udržitelnosti přistupujete systematicky a že u vás ve firmě opravdu dochází ke posilování pozitivních a zmírňování negativních vlivů. Z dlouhodobého hlediska si tak vytváříte mnohem větší atraktivitu u zákazníků a nedochází u vás ke skandálům s klamavou zelenou reklamou označovanou jako greenwashing.

3. Získáte prostor jak komunikovat mimo vaši reklamu

        Kromě své hlavní činnosti – tedy vytváření produktů, poskytování služeb a produkce příslušné reklamy – dělají firmy velkou řadu dalších aktivit, aby si zajistili stabilní prostředí. Může to být  například podpora místních spolků, vzdělávání zaměstnanců, boj proti korupci či zadluženosti atd. Informace o těchto aktivitách zpravidla nedostávají prostor pro komunikaci, nebo zůstávají zapomenuty ve změti jiných aktualit. Zpráva udržitelnosti je perfektní nástroj, jak lze tyto aktivity uceleně prezentovat a také se více ponořit do jejich podstaty a smysluplnosti. Na úplném začátku CSR reportu si firma zpravidla definuje své poslání. To se nezaměřuje na vlastní prosperitu, ale na vytváření hodnoty, která bude obecně prospívat společnosti. Komunikace reportu je důležitá nejen externě, ale především interně. Právě tak lze efektivně komunikovat firemní kulturu, smysl práce a poslání firmy směrem k zaměstnancům, což zvýší jejich angažovanost.

4. Získáte lepší vyjednávací pozici s partnery a institucemi

        Firma, která sestavuje svůj report udržitelnosti, tím mimo jiné dokazuje, že myslí na budoucnost nejen svou, ale celé společnosti. Taková firma je mnohem důvěryhodnější a oblíbenější nejen mezi zákazníky a zaměstnanci, ale i mezi obchodními partnery, odběrateli či bankami. Report je vaší transparentní vizitkou a firemní kronikou!l

 

        Dříve byla zpráva o udržitelnosti něčím, čím se chlubilo jen pár odpovědných podniků, dnes se již jedná o standard. Bez něho se firma nemůže tvářit jako odpovědná natož udržitelná. V čem spočívá udržitelná firma si můžete přečíst v článku 5 příznaků udržitelné firmy.

        Podívejte se na krátké video o tom co je to CSR report neboli Nefinanční zpráva:

Zjistěte, jak podnikat udržitelně