Jaká je role manažera udržitelnosti?

autor: | 1. 03. 2021 | Firemní kultura

Kategorie: Firemní kultura

Stále častěji se ve firmách objevuje pozice manažera/manažerky udržitelnosti neboli sustainability managera. Jaká by měla být jeho náplň práce, přínosy, odpovědnosti a zapojení do struktury firmy? Proč mají spolupracovat s kolegy z jiných oddělení? A co je hlavním bodem této spolupráce?

Náplň práce

Ve zkratce lze říct, že manažer udržitelnosti se stará o to, aby se firma stávala udržitelnější. Zajišťuje tak každoroční proces vyhodnocení dopadů firmy, vytváření a implementace strategie a zpracování nefinančního reportu.

Ale pozor! V žádném případě to neznamená, že za sebou v lednu zavře dveře, přes rok vše zařídí a firma se může v prosinci chlubit o kolik je udržitelnější. Naprosto klíčová je zde spolupráce s ostatními odděleními a manažer udržitelnosti je především facilitátor, trochu také analytik a až potom kreativec.

Aby se firma stala udržitelnější, je potřeba zabývat se tím, co se děje v dodavatelském řetězci, ve výrobě, v marketingu apod. Všichni, koho se to týká, se tak musí podílet na plánování strategie. Vyjadřují, jaká mají očekávání od budoucnosti, navrhují zlepšováky, diskutují o dopadech apod. Manažer tyto podněty porovná s analýzou dopadů firmy a očekáváním vedení. Na základě toho následně vytvoří strategii udržitelnosti. Na implementaci strategie se následně opět podílejí i kolegové (a kdo by také chtěl plnit strategii od stolu, na které se nepodílel?)

Přínosy

Často slyšíme, že manažer udržitelnosti se stal pro své kolegy postrachem, protože stále navrhuje nějaká nepraktická opatření a požaduje spoustu dat. Přitom je to naopak. Manažer udržitelnosti může být pro své kolegy spásou. Jak? Například:

  • Ve výrobě mohou díky němu prosadit spoustu opatření na zefektivnění práce.
  • Marketing má spoustu podkladů pro komunikaci a budování značky. Manažer udržitelnosti jim navíc vždy dokáže pomoct, aby se firma neuchýlila ke greenwashingu
  • Podobně může i oddělení lidských zdrojů získat užitečné nástroje pro budování zdravé firemní kultury.
  • A vedení společnosti od něj získává každoroční analýzu, jak si firma vede v dosahování cílů, co fungovalo a co je potřeba změnit: Nefinanční zprávu

Odpovědnosti

Mezi odpovědnosti manažera udržitelnosti spadá:

  • Sestavení strategie a koordinace její implementace,
  • propojení s kolegy a dalšími stakeholdery,
  • zpracování nefinančního reportu a předkládání návrhů pro další kroky vedení.

Za co však neodpovídá? V žádném případě nemůže mít odpovědnost za to, že se skutečně dosáhne cílů udržitelnosti. Udržitelnost je téma prolínající se napříč celou firmou a někdy je potřeba udělat strategická rozhodnutí. Primární odpovědnost za úspěšnost v  dosahování udržitelnosti firmy by tak měl mít člen vyššího vedení, člověk, který je kompetentní případné změny s managementem vyjednat. U lídrů udržitelnosti jako Patagonia, nebo Ikea má tuto odpovědnost přímo CEO.

Jeden manažer udržitelnosti, celý tým, nebo začlenění do jiného oddělení

Manažer udržitelnosti je tedy v kontaktu s většinou dalších oddělení a společně s nimi hledá cesty pro zlepšení. To je samozřejmě spousta práce. V některých případech tak má k sobě manažer udržitelnosti celý tým, jehož členové se specializují na jednotlivé segmenty firmy.

Jindy je manažer sám a v každém oddělení má svého „ambasadora“, osobu pověřenou ke spolupráci. Náš manažer tak získává i unikátní vhled do problematiky a kritickou zpětnou vazbu.

Je běžné, že udržitelnost má na starosti i jiné oddělení. Často se jedná o marketing nebo HR. To je samozřejmě možné, ale nesmí se zapomínat, že udržitelnost je především strategická záležitost.

 

Chcete co nejlépe nastavit roli manažera udržitelnosti a zaručit, aby měl všechny potřebné vědomosti a postupoval správně? Domluvte si s námi konzultaci nebo workshop. Rádi Vás nebo Vaše kolegy také

zaškolíme v rámci naší nabídky vzdělávání.

Zjistěte, jak podnikat udržitelně