Co víte o vaší firemní kultuře? A jak ji měříte?

autor: | 9. 08. 2021 | Firemní kultura

Kategorie: Firemní kultura

Přichází totiž doba, kdy se úspěch podniků neměří jen podle finančních ukazatelů, ale vztahy, kultura, hodnoty a komunikace se konečně dostávají na jeden z hlavních stupínků v hodnocení firem. Na mnohých příkladech se již prokázalo, že kvalita firemní kultury přímo souvisí s produktivitou, úspěšností a celkovými výsledky firmy a je nedílnou součástí, ba dokonce základem pro udržitelný rozvoj podnikání.

Také souhlasíte s tím, že firemní kultura již není „popelkou“ v podnikových ukazatelích? Víme však, jak ji popsat? Jednoduchá definice se dá vyjádřit i tak, že firemní kultura se projeví přirozeným chováním zaměstnanců v okamžiku, kdy šéf opustí kancelář. Projeví se naplno zejména tehdy, když ve firmě jde „do tuhého“. Kultura nám říká, jak se identifikujeme s vizí a hodnotami firmy, jakou cítíme zodpovědnost za svoji práci, zda máme šanci přinášet návrhy a inovace, zda máme důvěru v managery i kolegy a nebojíme se otevřeně komunikovat své myšlenky s šéfem i týmem.

Kdo určuje, jakou máme ve firmě kulturu?

Za vším, co se ve firmách děje, stojí člověk a jeho myšlení, a proto je potřeba zde hledat důvody, proč někde firemní kultura funguje bez problému a jinde se nedaří ji dostat ani na uspokojivou úroveň. Je také statisticky dokázáno, že majitel nebo jednatel firmy ovlivňuje úroveň firemní kultury z více něž 60%. Proto by právě majitelé a ředitelé podniků měli hlídat a prověřovat, zda svoji roli lídra dělají dobře.

Lze kulturu objektivně změřit?

Jak ji vlastně měřit a vyhodnocovat? Mnohdy se hodnotí subjektivně podle úhlu pohledu a pocitů lídra nebo naopak zaměstnanců. Konzultační firmy mají většinou své specifické metodiky a aplikují různé chytré dotazníky a psycho- či sociometrické nástroje. I zde je ovšem vidět obrovský interval ve výpovědní hodnotě, ceně a vyhodnocování a hodně záleží na tom, zda konzultační firma pochází z psychologického, sociologického, ekonomického prostředí, zda má povědomí také o environmentálních otázkách a zohledňuje souvislosti procesů, které ukazují na komplexní pohled a potenciál firmy v budoucnosti.

Jak na to?

Vyzkoušela jsem mnohé dotazníky a profesionální testovací nástroje a nakonec jsem vyhodnotila jako nejkomplexnější a nejobjektivnější metodiku, která vychází z teorie sociální identity a maximálně reflektuje nutnost vnímat firmu jako celek, který ovlivňuje motivaci a chování zaměstnanců, ale současně je tvořen a formován osobnostmi lidí, kteří ve firmě pracují. Touto metodikou je SocioRating. Díky ní získá firma jednak informaci o stavu své kultury dle oddělení, pobočkového členění či dalších předdefinovaných ukazatelů a dále porovnání s ostatními testovanými společnostmi na trhu. Jaké indexy se měří v rámci SocioRating? Index identifikace se společností, inovativnosti, spokojenosti, důvěry a zodpovědnosti. Testovaná firma také získá certifikát o dosažené úrovni (A+ až C) , který slouží také jako ukazatel pro investory, banky či partnery.

Její podrobnější formou je pak SocioDiagnostics, hlubší sonda do stavu firemní kultury, která vedení společnosti informuje o míře soudržnosti, spokojenosti, důvěry a inovativnosti zaměstnanců a celkové firemní atmosféře organizace, jako i dalších ukazatelích sociálního potenciálu jejich organizace. Výsledky SocioDiagnostics poskytují společnosti hodnotný nástroj na cílenou práci s lidským kapitálem, motivací zaměstnanců a intervenci v případě deficitních oblastí identifikačního procesu zaměstnanců. Umožňuje společnosti budovat stabilní sociální potenciál a sledovat jeho vývoj v čase. A je také dokonalým zdrojem dat pro práci na celkové cestě k udržitelnému podnikání.

Každopádně mohu potvrdit, že i na toto „softové“ a těžko měřitelné téma, máme nyní spolehlivý testovací a hodnotící nástroj, který používám pro své klienty z oblasti MSP v rámci značky Fair Coaching i jako součást měření sociální situace ve firmách při práci s velkými společnostmi a korporacemi za Fair Venture.

A co nemohu zapomenout zdůraznit na závěr? Start mé/naší spolupráce s autorem metodiky SocioRating má jeden příjemný bonus – v tomto letním období nabízíme klientům příjemnou slevu, a firmám do 49 zaměstnanců poskytujeme základní rating včetně certifikátu a závěrečné zprávy bezplatně. Je to naše investice do zlepšování firemní kultury v českých firmách!

Chcete se dovědět, jakou úroveň firemní kultury dosahuje Vaše společnost a získat certifikát od SocioRating Institute a.s.? Klikněte ZDE a budete o krok blíž.

 

Autorem článku je Lenka Heuerová

 

Zjistěte, jak podnikat udržitelně