Spustili jsme projekt na vzdělávání v oblasti udržitelnosti

autor: | 17. 01. 2023 | Blog

Kategorie: Blog
Témata:

Společnost Fair Venture se v České republice stala garantem projektu, jehož cílem je vzdělávat manažery na různém stupni řízení a v různých oborech v oblasti udržitelnosti. Konkrétně půjde o šest oborů od energetiky po potravinářství, jimž budou kurzy dělány na míru. Projekt je financován z fondu Erasmus.

Projekt běží od loňského září do srpna roku 2024 zároveň ve třech zemích, kromě Česka ještě na Slovensku a v Maďarsku. V těchto zemích se jej účastní další firmy, v Maďarsku společnost GB Sustainability Audit Kft., která je zároveň koordinátorem, a SOLVED s.r.o. na Slovensku.

Vzdělávací program bude mít dvě části. První bude základní všeobecný trénink v udržitelnosti podniku, který bude založen na existujícím kurzu Certifikovaný manažer udržitelnosti společnosti GB Sustainability Audit z Maďarska a který bude adaptován do českého a slovenského prostředí.

Druhou část budou tvořit specializované moduly pro šest oborů, které budou vyvinuty v rámci mezinárodního partnerství. Půjde o obory energetika, doprava, stavebnictví, potravinářství, chemický průmysl a místní správa. Fair Venture bude mít na starosti stavebnictví a potravinářství.

Společnosti, které získaly ve třech zemích grant, budou muset vyvinout metodiku a vymyslet obsah kurzu s přihlédnutím k lokálním specifikům, připravit tréninkové materiály pro šest specializovaných oborových modulů v udržitelnosti, rozvíjet aktivity pro účastnící se experty ze všech partnerských zemí.

Výstupem projektu bude kurz Certifikovaný manažer udržitelnosti adaptovaný na české a slovenské prostředí, specializované tréninkové moduly pro jednotlivé obory vyvinuté v rámci mezinárodního partnerství, online sub-platforma pro e-learning a networking na Solved, metodologické příručky pro trenéry a projektová webová stránka.

Zjistěte, jak podnikat udržitelně