Náš přístup

infografika2 desktop

1)
Spolupráce s managementem

Ve spolupráci s vedením si stanovíme, jaká jsou jejich očekávání a ambice vzhledem k větší firemní udržitelnosti. Následně společně rozhodneme, co musí být učiněno. Určíme si motivační systém, stejně jako osoby zodpovědné za rozpočet i plánované kroky. CEO a management se musí zavázat, že umožní a podpoří aktivity, který povedou celou společnost k vytyčeným cílům.

2)
Provedení analýz

Nejprve zjistíme požadavky a očekávání stakeholderů na činnost firmy. Definujeme, v čem společnost nejvíce pomáhá a škodí lidem a životnímu prostředí. Výsledky porovnáme s udržitelnými aktivitami konkurence a s trendy v odvětví. Jako výstup obdržíte tzv. Zelený audit, dokument, který shrnuje vaši aktuální firemní udržitelnost, porovnává ji s konkurencí a je podkladem pro další kroky. 

3)
Sestavení strategie

Na základě analýz přesně určíme, čemu by se firma měla věnovat, aby se stala udržitelnější. S ohledem na získaná fakta a data stanovíme měřitelné cíle, metriky i konkrétní kroky pro nadcházející období. 

4)
Implementace změn

Postaráme se, aby vše nezůstalo jen na papíře. Podnítíme všechny zúčastněné, aby se kýžená opatření skutečně provedla. Ať už se jedná o realizaci úspor, CSR projektů či jiných definovaných cílů, vždy si můžete být jisti, že se naplánované změny stanou realitou. 

5)
Nefinanční reporting

Vyjasníme si, co se bude reportovat, jak a pro koho. Shromáždíme data z realizovaných projektů a v CSR reportu vyhodnotíme jejich úspěšnost i celkovou udržitelnost firmy. Zajistíme audit správnosti od třetí strany pro získání certifikací a scoringu za firemní udržitelnost.

6)
Plán komunikace

O zavedených změnách je potřeba dát vědět jak interně, tak veřejně. Vyjasníme si, co, komu a jak ohledně udržitelnosti komunikovat. Následně sestavíme komunikační plán, který obsahuje všechna doporučení, formu sdělení i mediální kanály. Výstupy poslouží pro úspěšné budování vaší firemní kultury a pro marketingové účely.

Metodiky, se kterými pracujeme

B-Corp

B-Corp

Brain-based Coaching

Brain-based Coaching

Common Shared Value (CSV)

csv

Deutcher Nachtahaltigkeitskodex

Deutcher Nachtahaltigkeitskodex

Global Reporting Initiative
(GRI)

GRI

Green Brands

Green Brands

People, Planet, Profit

Score4more

Score4more

Sustainable Development Goals

E_SDG_logo_No UN Emblem_square_rgb

TTI: Hodnocení osobností metodou
DISC

TTI

UN Global Compact

UN Global Compact