9+1 důvodů proč zavést společenskou odpovědnost do vaší firmy aneb CSR je inovace

 Společenská odpovědnost je často vnímána jako dobročinnost, kterou si firma snižuje svůj zisk. Ve skutečnosti je to však přesně naopak. Tento koncept je komplexní strategií přinášející udržitelnost a navíc řešení pro samotnou firmu i v oblastech, které se jí zdánlivě netýkají.

        Zní to skoro zázračně, jako mávnutí zlatým proutkem? Proč to tedy nedělá každý? Protože to vyžaduje odvahu a spoustu práce, vybudovat transparentní a upřímnou firmu, které záleží na jejích zaměstnancích, veřejnosti i životním prostředí. Firmu, od které zákazníci chtějí kupovat, zaměstnanci jsou na ni hrdí a partneři ji důvěřují. Firmu, která má smysl a společnosti přináší přidanou hodnotu.

        Zde je 10 důvodů proč se Společenská odpovědnost vyplatí:

 

1. Zviditelníte se na trhu
Dle studie IPSOS z května 2018 má odpovědná firma 3x větší šanci být doporučena dál. Při rozhodování o nákupu produktu posuzuje společenskou odpovědnost firmy 53% zákazníků.

        Povědomí spotřebitelů o stavu životního prostředí nejen v České republice a Evropě stále stoupá. Lidé si i více uvědomují, jak stav životního prostředí a složení výrobků ovlivňuje jejich zdraví a budoucnost dětí. A vědí, jaký je rozdíl mezi udržitelnou firmou a podnikem sledujícím pouze krátkodobý zisk. Mladá generace Z je ve vztahu k udržitelnému rozvoji vysoce nadprůměrná, 72% mladých lidí sleduje výrobek z pohledu udržitelnosti.

        Při nákupním rozhodování spotřebitelé volí  spíše produkt, který vyrábí odpovědná firma.

 

2. Získáte vyšší důvěryhodnost u bank a institucí  
Banky a instituce důvěřují více firmám, které mohou doložit CSR report k ostatním firemním výkazům.

        Co by vás zajímalo, kdybyste měli dát sami sobě úvěr nebo grant? Z účetních výkazů a daňového přiznání sice vyčtete čísla, ale ne charakter, cíle, kulturu nebo zájem a podporu těch, kteří ji potřebují. A právě to vše a ještě více o vašem podnikání shromažďuje váš CSR report.

        Banky a jiné investiční a grantové instituce si pečlivě vybírají, do koho investují. Tím, že hledíte na své dopady a máte dlouhodobou udržitelnou strategii, zvyšujete svoji stabilitu i šance získat finanční podporu.

 

3. Budete atraktivním zaměstnavatelem  
78% zaměstnanců se zajímá o společenskou odpovědnost zaměstnavatele a 94% vysokoškoláků generace Y a Z upřednostňují společensky odpovědnou firmu jako svého zaměstnavatele, dokazují studie.

        Téma žhavé jako uhlík uprostřed ohniště. Která firma nebojuje s HR problematikou a stále nevymýšlí další „taháky“ na kvalitní kandidáty? Většina zaměstnavatelů již vyčerpala všechny možné benefity, navýšila platy atd. a opět se tím zařadila do fronty stejně postupujících firem. Ale co třeba vystoupit z řady, zavádět CSR strategie a jít cestou ke skutečně udržitelné firmě? Autentičnost, dobré jméno a význam firmy pro společnost jsou důvody, proč u Vás budou lidé chtít pracovat. O tom, jak na to jsme napsali samostatný článek.

 

4. Budete o krok napřed oproti legislativě EU
Od roku 2017 EU nařídilo nefinanční reporting velkým korporacím a tento trend bude zesilovat.  

        Lidé, komunity města ale i státy si začínají uvědomovat zhoršující se stav životního prostředí a podmínek pro život některých obyvatel na planetě. A právě proto se v Radě EU hledají řešení, jehož důležitou součástí mají být právě firmy. Jednou z cest je zavádění nefinančního reportování do podnikového výkaznictví. Státy prostě chtějí, aby jejich firmy byly udržitelné a budou je k tomu dále pobízet. Buďte u toho co nejdříve!

 

5. Otevřou se Vám dveře do světa
Mnohé nadnárodní firmy vyžadují od svých dodavatelů prokázání jejich společenské odpovědnosti.   

        Českým firmám se ve světě daří a většina z nich začíná svoji exportní éru v Německu. Právě tam se již CSR report stal standartní výbavou každé významnější firmy. Chcete-li obchodovat se zahraničím, buďte světoví a prokažte přiložením CSR reportu k firemní dokumentaci, že myslíte na budoucnost . My se při jeho zpracování řídíme  mezinárodně uznávaným rámcem GRI nebo jednodušším Kodexem udržitelnosti německé Rady pro Udržitelnost.

 

6. Stabilizujete své ekonomické, environmentální i sociální prostředí
Dle studie KPMG se s příchodem ekonomické krize rapidně navýšil počet firem, které implementovaly společenskou odpovědnost a stabilizovaly tak své ekonomické, sociální a environmentální prostředí, aby docílily udržitelnosti.

        Investice do strategií a prostředí firmy ve všech třech oblastech (sociální, environmentální i ekonomické) se vám v těžkých časech vrátí. Krize v jakékoli podobě má jeden pozitivní efekt – profiltruje zrno od plev. Firmy, které včas zavádějí udržitelné strategie a zpracují si kvalitní CSR report, začnou na sebe i na svět pohlížet odpovědně, a jen tak něco je nezaskočí. Ba naopak, budou stabilně růst, protože okolí jim bude důvěřovat.

 

7. Vygenerujete finanční úspory
Odpovědný přístup k podnikání šetří finance předcházením fluktuaci a plýtvání energiemi a jinými zdroji.   

        Udržitelnost spočívá v šetrném přístupu k hospodaření na všech úrovních. Zavedením společenské odpovědnosti uděláte přirozeně i audit vaší spotřeby vody, energií , materiálů a ostatních nákladů. Navíc, jako důvěryhodný zaměstnavatel, zamezíte i obrovským výdajům způsobeným fluktuací. Historie prokázala, že udržitelnost znamená prosperitu. Pro koho je zavedení společenské odpovědnosti plýtváním, ten nepochopil její podstatu.

 

8. Definujete si firemní identitu
Společenská odpovědnost přirozeně vede k vyjasnění kultury, vize a hodnot ve firmě a definuje vaši unikátnost.   

        Co je smyslem vaší firmy? Proč by s vámi měl někdo spolupracovat? Kdo jsou vaši dodavatelé a v čem jste skutečně nejlepší ? Zkrátka v čem spočívá vaše unikátnost? Vy v tom možná máte jasno, ale souhlasí s vámi i ostatní? Definice firemní kultury vám pomůže odlišit se od konkurence a umožní zákazníkům i zaměstnancům ztotožnit se s vaší značkou. I firma může mít svého ducha.

 

9. Vytvoříte si originální tvář
Moderně zpracovaný CSR report slouží jako kronika společnosti i jako upřímný marketingový nástroj, který zkvalitní Vaši image.

        Klasickým výstupem Společenské odpovědnosti je tzv. CSR report nebo Zpráva o udržitelnosti firmy. Kreativní dokument, který však má svá pravidla. Firmy zde uvádí komplexní informace o svém podnikání (například i to, kolik spotřebují energie a jaké zastoupení žen mají mezi zaměstnanci). Zpráva se obvykle reviduje alespoň každé dva roky a informuje veřejnost i o tom, jak si firma vede v dosahování cílů, které si vytyčila. A co víc? Report je především upřímnou kronikou firmy. Definuje její poslání ve společnosti, i to jak v průběhu historie naplňuje a formuje své hodnoty a vize. Cenný dokument také pro budoucí generace.

10. Přispějete „vaší troškou do mlýna“ pro lepší svět!
Implementací CSR přispějete k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDG) či prostě zlepšíte situaci ve svém okolí.   

        Každý z nás přichází s nápady, co by se dalo zlepšit ve firmě, v životním prostředí i ve společnosti. Firmy jsou aktivní v mnoha oblastech a často mají větší vliv a úspěšnost než instituce nebo stát. Právě proto může být firma pravým nositelem transformace. Sedmnáct Cílů udržitelného rozvoje (SDG) definuje nejakutnější problémy světa a způsoby, jak proti nim bojovat. Společenská odpovědnost je strategie, jak se firmy mohou stát udržitelnými a přispět k lepšímu stavu na planetě. Zavedením CSR přispějete pro dobro Země.